Zzp’er inhuren met pgb blijft mogelijk

In januari kondigde minister De Jonge aan dat zzp’ers in de zorg eigenlijk in loondienst moeten werken. Wij hebben daar direct actie op ondernomen, om ervoor te zorgen dat deze maatregel niet voor budgethouders gaat gelden. De minister heeft onze bezwaren ter harte genomen en heeft inmiddels besloten dat budgethouders zzp’ers met een overeenkomst van opdracht kunnen blijven inhuren. De Jonge heeft dit op 10 februari 2020 in een brief meegedeeld aan de Tweede Kamer.

In ons bericht van 22 januari 2020 lees je dat wanneer inhuren van zzp’ers in opdracht niet meer mogelijk is, het regelen met een pgb vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Als oplossing droegen wij aan, het pgb van wijzigingen uit te sluiten. Het wachten was op de officiële bevestiging. Nu die er is zijn we blij met de uitkomst: er wordt voor budgethouders een uitzondering gemaakt. Je kunt als budgethouders dus gewoon zzp’ers blijven inhuren.

Meer informatie