Zorgvuldige invoering noodzakelijk

In het debat benadrukte de staatssecretaris meerdere keren dat een zorgvuldige invoering van maatwerkindicatie noodzakelijk is. Vooraf moet helder zijn wat de invoering voor de cliënt in de praktijk betekent. Per Saldo is het hiermee eens. Zorg op maat, waarbij de kwaliteit van leven van mensen centraal staat, is een belangrijk punt en vraagt om een zorgvuldige invoering.

Verbeteringen op korte termijn

Van Rijn geeft aan dat er een wetswijziging nodig is voor de invoering van de maatwerkindicatie. Dit besluit kan pas worden genomen wanneer een nieuw kabinet is gevormd. De commissieleden geven aan dat de problemen rondom passende zorg voor mensen met een beperking, met name binnen de gehandicaptenzorg, al zo lang spelen, dat er niet nog langer gewacht kan worden. De staatssecretaris is het hiermee eens en komt op korte termijn met de volgende verbeteringen:

  • het eenvoudiger maken van de aanvraagprocedure voor meer zorg
  • het langer toekennen van indicaties voor meerzorg en de extra kosten thuis regeling (EKT)
  • het oppakken van individuele casuïstiek door VWS.

2 weken voor het zomerreces zal de staatssecretaris een brief laten uitgaan met daarin de stand van zaken en een tijdspad voor de voorgenomen wetswijziging rondom de maatwerkindicatie.

Ouderinitiatieven

Verder kwam ook het onderwerp ’ouderinitiatieven’ ter sprake. Een aantal Kamerleden benadrukte het belang van het persoonsgebonden budget (pgb) binnen ouderinitiatieven, maar maakte daarbij de kanttekening dat een aantal gemeenten handvatten nodig heeft om dit beleid goed te kunnen uitvoeren. De staatssecretaris verwacht op dit gebied veel van het ondersteuningsprogramma dat Per Saldo en VNG samen voorbereiden.