Zoals elk jaar hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de verschillende zorgverzekeraars. Gericht op het pgb, hoe zij omgaan met zaken die voor budgethouders belangrijk zijn. Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. Deze zijn mede door onze lobby tot stand gekomen. Er waren een aantal onderwerpen blijven liggen, waar nu wel afspraken over gemaakt zijn en die zijn vastgelegd in de landelijk geldende reglementen.

De grootste wijzigingen ten opzichte van 2019:

 • Het maximale tarief voor informele zorgverleners wordt in 2020 verhoogd.
 • Je hoeft niet meer te declareren per 5-minuten met als gevolg dat je bij
  • formele zorgverleners de factuur direct bij de zorgverzekeraar kan indienen, zonder dat je eerst moet omrekenen naar 5 minuten; wanneer de verzekeraar de factuur niet direct wil ontvangen of wanneer de factuur niet voldoet aan de vereisten, dan kan je via het declaratieformulier van de verzekeraar in uren en restminuten declareren;
  • informele zorg via het declaratieformulier van de verzekeraar kan declareren in uren en restminuten.

Onderwerpen in de pgb-zorgvergelijker

 1. Algemene informatie (met daarbij onder andere een overzicht van de grootste aanpassingen ten opzichte van 2019)
 2. Overzicht zorgverzekeraars
 3. Bijzonderheden en belangrijke verschillen tussen verzekeraars
 4. Vindbaarheid informatie pgb op website zorgverzekeraars met links naar websites en pgb-reglement 2020
 5. Vergoeding eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk?
 6. Uitwisselen functies en flexibele inzet
 7. Wat moet je doen bij wisselen van zorgverzekeraar?
 8. Waar je meer informatie kunt krijgen

Zorgverzekeraar en pgb 2020

Deze informatie is alleen toegankelijk voor leden en abonnees die zijn ingelogd.

Bekijk de zorgvergelijker