Continu zorg nodig

Het gaat om kinderen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. De ouders moeten altijd alert zijn. Naast 24-uurs toezicht is de zorg zelf ook erg intensief. Thuis worden veel zorgverleners ingezet betaald vanuit een pgb. In het ziekenhuis ontbreekt deze  1-op-1 zorg vaak, en daardoor krijgen ouders van deze kinderen het gevoel dat de situatie onveilig is. Ziekenhuizen vragen dan ook van ouders om continu aanwezig te zijn. Het ziekenhuis kan deze zeer specialistische zorg en het continue toezicht wat deze mensen nodig hebben (omdat er bijvoorbeeld binnen een minuut opgetreden moet kunnen worden) niet bieden. Ouders van meervoudig gehandicapten kinderen willen hun zorgverleners daarom ook inzetten in het ziekenhuis, maar dit mag niet. Ziekenhuis zorg wordt al betaald door de zorgverzekeraar. Extra zorg kan op dat moment niet meer worden ingekocht omdat dan sprake is van dubbele financiering.

Niet alleen bij kinderen

Natuurlijk is bovenstaande problematiek niet alleen van toepassing op meervoudige gehandicapte kinderen. Ook volwassenen met een 24-uurs zorgvraag hebben hier mee te maken. Dit speelt zowel voor budgethouders in de zorgverzekeringswet (Zvw) als budgethouders in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is van mening dat het pgb moet kunnen doorlopen tijdens ziekenhuisopname, om twee redenen. Ten eerste wil Per Saldo dat het persoonsgebonden budget (pgb) kan worden aangewend gedurende de ziekenhuisopname van een budgethouder dat intensieve zorg nodig heeft, omdat ziekenhuizen aan de zorgverleners/ouders vragen om continu toezicht te houden. Ziekenhuizen kunnen de specialistische zorg die nodig is niet leveren. Zorg hierbij voor financiering van de zorgverleners van de budgethouder. Ten tweede wil Per Saldo dat in de Zvw, net als in de Wlz, de budgethouder kan voldoen aan de arbeidsrechtelijke verplichting om het loon van zijn zorgverlener(s) door te betalen wanneer hij (onverwacht) wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe nu verder?

Kan de problematiek die geschetst wordt niet worden opgelost? Wij hebben het punt al meerdere keren aangekaart bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar zij zijn erg terughoudend. Het ministerie van VWS heeft aangegeven het probleem te gaan bekijken.