Zoals velen inmiddels van ons gewend zijn, komt Per Saldo ook dit jaar met een vergelijkend onderzoek onder zorgverzekeraars wat betreft het pgb. Welke is het meest pgb-vriendelijk? Dat wil zeggen: wie scoort hoog op items die voor budgethouders met een Zvw-pgb belangrijk zijn?

U kunt daarbij denken aan acceptabele tarieven, bestedingsvrijheid, desgewenst kunnen schuiven tussen zorgfuncties, zorg in een pgb en in natura kunnen combineren.

De zorgvergelijker van Per Saldo zal uiterlijk half december beschikbaar zijn. Zodat u voldoende gelegenheid hebt om uw keuze te maken, eventueel uw huidige zorgverzekeraar op te zeggen en u op te geven bij een ander.