Zorgkantoren en zorgverzekeraars, kom over de brug

Het ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars lukt het niet om met de noodzakelijke oplossingen voor 130.000 budgethouders te komen. Ze betwijfelen of de enkele miljoenen euro’s die nu nodig zijn om budgethouders, hun naasten en zorgverleners te beschermen en ondersteunen in deze crisissituatie wel op een goede manier zal worden besteed. Intussen loopt de spanning bij mensen met chronische aandoeningen en beperkingen thuis op en vrezen we voor acute opnames als de situatie niet snel verandert.

We vinden de houding van alle betrokken partijen een schande.
In de eerste plaats omdat in een tijd waarin hele andere argumenten belangrijk zijn – veiligheid, gezondheid, overleven – redenen als ‘geen overzicht hebben over de extra kosten en mogelijke fraude’ niet eens in je opkomen. Wel bij onze overheid, die ondertussen miljarden steun geeft aan het bedrijfsleven, waarvan ook niet zeker is of dat goed terecht komt. Dat risico wordt wel genomen. Minister Koolmees heeft het vanmorgen nog gezegd.

Ten tweede, omdat gecontracteerde zorg via zorg in natura wel kan worden gecompenseerd. Waarom zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget niet? Alleen de manier van financieren is anders geregeld.

Vertrouwen

De overheid doet een beroep op ons vertrouwen als ze ons vraagt zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat doen budgethouders al, omdat zij weten welk risico zij lopen. Alleen is het voor een grote groep ook belangrijk dat hun veiligheid binnenshuis wordt gegarandeerd. Zonder steun van de overheid en betrokken partijen in deze crisissituatie kunnen budgethouders zichzelf, naasten en zorgverleners niet beschermen. En vertrouw erop dat budgethouders het goed uitvoeren.

Acute zorg

Als beschermende maatregelen voor budgethouders uitblijven moeten we vrezen voor acute opnames van mensen die dringend hulp nodig hebben, met of zonder coronavirus. Zeker voor een beperkte zeer kwetsbare groep die altijd al gebruik maakt van beschermende materialen. Het water staat veel mensen nu echt aan de lippen. Onduidelijkheid zorgt voor onnodige stress en zorgen naast de toch al precaire situatie waarin deze zorgvragers zich bevinden.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

De oproep van Dick Kochius laat zien dat mensen altijd al gebruik moeten maken van beschermende materialen.

Oproep aan zorgkantoren en zorgverzekeraars

Zorgkantoren en zorgverzekeraars neem je verantwoordelijkheid. Kom nu over de brug met praktische oplossingen in plaats van te twisten over uitvoering van regels en procedures. Laat budgethouders niet achteraan aansluiten in de rij. En heel belangrijk: vertrouw erop dat zij het in de gegeven situatie zo goed mogelijk oplossen. Zij zijn gewend eigen regie te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en hun zorg zo goed en goedkoop mogelijk in te huren.

Geef budgethouders nu ruimte om binnen de bijzondere situatie maatregelen te treffen om deze tijd door te komen.

  • Stel geld beschikbaar om tijdelijk andere zorg te kunnen regelen;
  • Laat mensen achteraf verantwoorden;
  • Geef een beperkte zeer kwetsbare groep recht op beschermende materialen;
  • Zorg dat de extra druk door gesloten scholen, dagbesteding en andere ondersteuning binnen gezinnen opgevangen kan worden.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Claudia Benmesahel-Kruidbos doet beroep op alle betrokken partijen om met oplossingen te komen.

Oproep aan budgethouders

Wij adviseren jullie het volgende:

  • Volg de wet, dus zo lang er onduidelijkheid is, kun je niet-geleverde zorg niet betalen.
  • Blijf je beschermende materialen bestellen bij de regio GGD GHOR, zoals het ministerie heeft gezegd. Het moet centraal duidelijk worden, wat jij en jouw zorgverleners in de thuissituatie nodig hebben. En de middelen moeten eerlijk worden verdeeld.

Afspraken met gemeenten

Het ministerie van VWS heeft ons laten weten dat afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gemaakt. Deze worden zo snel mogelijk aan gemeenten gecommuniceerd. Zodra wij deze afspraken hebben ontvangen, delen wij ze met jou. We zijn blij dat budgethouders van gemeenten nu eindelijk oplossingen krijgen voor ontstane knelpunten.

Onze steun

Lukt het je niet om volgens de nu geldende richtlijnen en adviezen van de overheid te werken of antwoorden te krijgen op je vragen over het pgb? Neem dan vooral contact met ons op via [email protected]. Of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We bellen je dan zo snel mogelijk terug. We blijven jullie op alle mogelijke manieren steunen in deze moeilijke situatie.

Eerdere nieuwsberichten