Op 1 juni 2017 hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid 2018 gepubliceerd. Dit bestaat uit een gezamenlijk landelijk kader en aanvullend beleid per Wlz-uitvoerder. De VGN heeft het beleid op hoofdlijnen vergeleken en geanalyseerd. Daarbij valt op dat nog steeds grote verschillen bestaan in de bepaling van de tarieven, de eisen die worden gesteld en de manier waarop persoonsvolgende bekostiging wordt vormgegeven.

Lees het hele bericht op de website van VGN.