Zorgen over resultaatgericht indiceren in gemeenten

Op 26 juni 2019 heeft de Tweede Kamer overlegd over zorg en ondersteuning in de gemeente tijdens het Algemeen Overleg Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hierbij was veel aandacht voor resultaatgericht indiceren. Ook is gesproken over het steeds afgeven van kortdurende indicaties.

Resultaatgericht indiceren zorgt voor onduidelijkheid

Een aantal Kamerleden hebben in het overleg de zorgen van belangenorganisaties aangekaart over resultaatgericht indiceren. Bij resultaatgericht indiceren gaan gemeenten uit van een resultaat, en niet van bijvoorbeeld een aantal uren. De minister van Volksgezondheid wil dit voor gemeenten juridisch mogelijk maken. Per Saldo heeft aangegeven tegen dit wetsvoorstel te zijn. Resultaatgericht indiceren kan voor onduidelijkheid en rechtsonzekerheid zorgen. Gevreesd wordt ook dat deze manier van indiceren gebruikt gaat worden om te bezuinigen.

Daarnaast zijn tijdens het overleg vragen gesteld over korte indicaties. Gemeenten geven steeds indicaties af van hooguit een jaar, soms een half jaar of nog korter. Als de zorgvraag naar verwachting niet zal veranderen, zijn korte indicaties niet nodig. Steeds opnieuw de indicatieprocedure moeten doorlopen zorgt alleen maar voor onzekerheid.

De minister van Volksgezondheid geeft uitleg

De minister heeft uitgelegd waarom hij resultaatgericht indiceren wél geschikt vindt. Volgens de minister maakt deze manier van indiceren meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk. Hij geeft aan dat rechtszekerheid wordt gewaarborgd met het wetsvoorstel. Daarnaast indiceert 40% van de gemeenten al resultaatgericht. Als deze gemeenten weer in uren moeten gaan indiceren betekent dat een hele omschakeling. De minister geeft aan dat hij wel wil volgen of resultaatgericht indiceren naar tevredenheid verloopt.

Over langdurige indicaties heeft de minister aangegeven in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven geen voorstander van resultaatgericht indiceren te zijn. De werkwijze van resultaatgericht indiceren past niet bij een pgb. Een resultaatgerichte indicatie geeft onvoldoende duidelijkheid over het aantal uren zorg dat kan worden ingekocht en waarop het budget is gebaseerd. Wij willen graag een hoorzitting of rondetafelgesprek in de Tweede Kamer om toe te kunnen lichten waarom dit voor mensen met een pgb niet wenselijk is.

Voor wat betreft de duur van indicaties heeft Per Saldo vaker gewezen op de nadelen van indicaties van een half jaar of soms zelfs korter. Dit levert alleen maar meer onzekerheid en administratieve lasten op. We willen dat gemeenten voor mensen met langdurige beperkingen ook langdurige indicaties gaan afgeven.

Meer weten?

Per Saldo heeft bij Kamerleden benadrukt dat resultaatgericht indiceren onvoldoende duidelijkheid en zekerheid biedt. Lees ons bericht over de brief die we hebben gestuurd aan de Tweede Kamer in aanloop naar dit overleg.

Bij resultaatgericht indiceren gaat de gemeente uit van een resultaat dat behaald moet worden, en niet van een aantal uren dat nodig is om doelen te behalen. Heb je hier ook ervaring mee? Laat het ons weten! Mail Per Saldo op [email protected].