Zorgelijk nieuw pgb-beleid gemeente Rotterdam voor jeugdhulp

De gemeente Rotterdam heeft aan 600 tot 700 ouders van kinderen met een persoonsgebonden budget (pgb) een brief gestuurd. In de brief wijst Rotterdam op een aantal veranderingen waar deze ouders mee te maken kunnen krijgen. Per Saldo is geschrokken van deze beleidsaanpassing en vindt dat dit niet zo doorgevoerd kan worden.

Geen betaalde zorg meer door informele zorgverleners

In de brief geeft Rotterdam onder meer aan dat de rol van hulpverlener en vertegenwoordiger niet meer door één persoon kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat ouders die zorg inkopen voor hun kind met een persoonsgebonden budget, niet meer zelf de zorg kunnen verlenen. Voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking wordt een uitzondering gemaakt, maar Per Saldo vindt dat dit voor ieder kind met een hulpvraag mogelijk zou moeten zijn.

Verder wijst Rotterdam erop dat verwacht wordt dat ouders zelf oplossingen regelen voor de zorg van hun kind. Vooral bij het bevorderen van het sociaal persoonlijk functioneren van het kind, zoals het kind begeleiden bij het tandenpoetsen. Hiervoor vergoedt de gemeente niet altijd meer jeugdhulp, zo staat geschreven in de brief. Per Saldo vindt dat bij kinderen met een hulpvraag niet zonder onderzoek kan worden verwacht dat ouders dit zelf kunnen oplossen. Er kan niet zomaar worden gesteld dat zorg geleverd door ouders gebruikelijke zorg is.

Gesprek met Rotterdam

Gisteren heeft Per Saldo overleg gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam over het nieuwe beleid. Ook hebben we raadsleden van Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kamerleden benaderd.

De gemeente Rotterdam zegt dat deze nieuwe regels misbruik van het persoonsgebonden budget moeten voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam noemt in het AD als voorbeeld een vader met een meervoudig gehandicapt kind die iets minder dan een ton per jaar kreeg voor het geven van zorg. Dit terwijl het kind vijf dagen per week naar school ging. De vader stelde de andere 16 uur per dag voor zijn kind te zorgen.

Met de juiste deskundigheid bij de indicatiestelling had deze situatie nooit kunnen bestaan. Per Saldo vindt dan ook dat de nieuwe regels die Rotterdam invoert niet de oplossing zijn voor dit soort incidenten. De oplossing ligt bij de gemeente, en niet bij de ouders. Bij de aanvraag van een pgb kan door deskundige indicatiestellers vooraf worden vastgesteld wat de hulpvraag van het kind is. Vervolgens kan worden bekeken welke zorgverlener het meest geschikt is om passende zorg te kunnen leveren. Dit kan een formele zorgverlener zijn, maar vaak ook een informele zorgverlener zoals de ouders.

Wat bij gemeenten nodig is, zijn duidelijke kaders voor gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg, evenals kennis over het persoonsgebonden budget. Per Saldo heeft al vaker hierop aangedrongen bij de Tweede Kamer.

Per Saldo stelt dat de gemeente Rotterdam met dit beleid categoriaal doelgroepen uitsluit. Er is geen sprake meer van maatwerk. Rotterdam heeft aangegeven dat zij gaat onderzoeken of dit beleid juridisch is toegestaan.

Wat kunt u doen?

Het nieuwe beleid van Rotterdam is per 1 mei ingegaan. Vanaf dat moment krijgen mensen met een pgb vanuit de Jeugdwet bij een herindicatie te maken met de nieuwe regels.

Loopt de indicatie van je kind binnenkort af en heb je te maken met het nieuwe beleid van Rotterdam? Je kunt contact opnemen met Per Saldo voor tips en advies over de herindicatie. Ook kan Per Saldo juridische ondersteuning bieden als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente waar je het niet mee eens bent. Neem voor meer informatie contact op met onze advieslijn.

Lees ook de open brief van Natasja Hoogerheide (moeder van kind met een pgb) aan de gemeente Rotterdam over de veranderingen in het pgb-beleid.