Zorgbonus nu ook voor pgb zorgverleners

In de eerste coronagolf in 2020 is een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgverleners. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer hiervoor een netto bonus van 1000 euro mogelijk gemaakt.

Ook pgb zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor mensen met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona kunnen de zorgbonus krijgen.

Voor wie is de zorgbonus bedoeld?

De zorgbonus is voor zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb van de gemeente of de wet langdurige zorg. Voor zorgverleners binnen de zorgverzekeringswet (Zvw) komt in een later stadium meer duidelijkheid.

Wanneer vraag je de zorgbonus aan?

Je kunt vanaf 1 maart 2021 de zorgbonus aanvragen. Als je zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht hebt, krijg je hierover eind februari 2021 bericht. Let op! Je krijgt 6 weken de tijd om de zorgbonus  aan te vragen.

Aan welke voorwaarden moet je zorgverlener voldoen?

  • Je zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf, dus tussen 1 maart en 1 september 2020.
  • Je hebt met je zorgverlener een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. NB Voor zorgverleners die jouw zorg hebben geleverd vanuit een instelling was het vorig jaar oktober via de instelling mogelijk een zorgbonus te krijgen.
  • Je zorgverlener mag niet meer dan 2 keer modaal verdienen, dat is maximaal 73.000 euro per jaar.
  • Je moet als budgethouder zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een uitzonderlijke prestatie tegen corona is geleverd.

Voor wie is de zorgbonus niet bedoeld?

Je kunt geen zorgbonus aanvragen voor familieleden en voor je zorgverlener als hij/zij ook je vertegenwoordiger is. Bovenstaande is een deel van de voorwaarden die tot nu toe bekend zijn. Vanaf 1 maart 2021 zijn alle voorwaarden bekend. Dan kun je voor jouw zorgverleners de bonus aanvragen.

Wat doen we voor jou?

Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn blij dat deze regeling er nu ook is voor zorgverleners die via het pgb werken. Wij vinden alleen wel dat ook mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden of familie die zich enorm hebben ingespannen, omdat de zorg die je normaal kreeg niet mogelijk was, een beloning moeten krijgen. En we vinden dat er snel duidelijkheid moet komen voor zorgverleners binnen de Zvw. Hiervoor blijven wij ons elke dag inzetten.