De regeling die gemaakt was voor bijvoorbeeld zorgverleners die in ziekenhuizen werken wordt nu aangepast. Voordat deze aangepaste regeling bekend wordt gemaakt kun je de bonus wel aanvragen. Dat kan tot en met 29 oktober 2020 via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Onderaan dit bericht staat een link naar meer informatie.

UPDATE 29 OKTOBER 2020: AANVRAGEN VAN DEZE ZORGBONUS IS MET WEEK VERLENGD EN KAN DUS TOT EN MET 6 NOVEMBER 2020!!

Wat doen we voor jou?

Ben je een zelfstandige of ben je in dienst van een budgethouder? Dan komt er ook voor jou een regeling. We houden je hiervan op de hoogte.

Ben je een mantelzorger voor iemand met een persoonsgebonden budget? Dan heb je de afgelopen tijd en vaak nu nog heel veel extra zorg geleverd. We vinden dan ook dat mantelzorgers een extra vergoeding zouden moeten krijgen. We blijven aankaarten dat er voor mantelzorgers iets moet worden geregeld.