Het gaat om de volgende zaken:

  1. Laat zien dat het geld voor passend onderwijs op de goede plek terechtkomt;
  2. Maak duidelijk hoe zorg en ondersteuning precies kan worden geregeld;
  3. Voorkom dat geldproblemen in het speciaal onderwijs op ouders worden verhaald;
  4. Kom snel met oplossingen voor ‘onderwijszoekers’ en ‘thuiszitters’;
  5. Zorg ervoor dat alle kinderen in beeld blijven bij de school.

Brief AO Passend Onderwijs 15 december 2016