Over bovenstaande heeft onder andere de cliëntenraad van Fokus aan de bel getrokken bij het ministerie van VWS. Hierop heeft VWS direct aangegeven dat de wijziging niet doorgevoerd mocht worden. Deze gaat namelijk volledig in tegen de bestuurlijke afspraken Zvw-pgb. Hierin staat immers dat je zelf mag kiezen of je de zorg door formele of informele zorgverleners laat uitvoeren. Vervolgens heeft Zilveren Kruis laten weten dat ze hun reglement gaan aanpassen en deze voorgenomen wijziging niet gaan doorvoeren.

Heb jij hiermee te maken? Dan is het dus goed om te weten dat de wijziging niet gaat gelden. Wanneer je toch problemen hebt door de voorgenomen wijziging, kun je hierover rechtstreeks contact opnemen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Brief VWS aan CRF Cliëntenraad Fokus