Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat antwoordt het ministerie op vragen van Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de weigering van de gemeente Laarbeek mee te doen aan het wettelijk voorgeschreven cliëntervaringsonderzoek. De Brabantse gemeente vindt de verplichte schriftelijke vragenlijst onvoldoende toegesneden op de lokale situatie en zou voornamelijk ‘weinigzeggende resultaten’ opleveren.

Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur