Kleinschalige pgb-wooninitiatieven hebben niet de beschikking over een officieel kwaliteitsinstrument. Zij kunnen zich daardoor niet certificeren, zoals zorg in natura dat wel kan met bijvoorbeeld het HKZ-certificaat. Om zelf te kunnen bepalen wat goede kwaliteit is en om dat ook aan te kunnen tonen, zijn enkele wooninitiatieven, samen met het ministerie van VWS en Vilans, bezig een instrument te ontwikkelen, speciaal voor kleinschalige wooninitiatieven. Op 10 oktober wordt het concept gepresenteerd.

Presentatie

U krijgt een toelichting op de aanleiding, de visie en de inhoud van dit concept. Vervolgens kunt u bepalen of dit instrument iets voor uw wooninitiatief kan betekenen. Of u er een middel in ziet om goede zorg te garanderen, op een manier die recht doet aan de werkwijze van uw wooninitiatief.

Aanmelden

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk. De presentatie is vol. Mocht er eventueel een extra bijeenkomst komen, dan leest u dit via deze website.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo lobbyt al geruime tijd om aparte kwaliteitsregels vast te stellen, speciaal voor kleinschalig georganiseerde zorg. Regels die tegemoet komen aan de dagelijkse werkelijkheid van bewoners, hun naasten maar ook de zorgverleners. Waarin kwaliteit wordt bepaald door wat bewoners als kwaliteit ervaren. Per Saldo vindt dit initiatief daarom een stap in de goede richting en volgt de ontwikkelingen met belangstelling. Samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verzorgt Per Saldo voorlichtingsbijeenkomsten over de toepassing van de huidige kwaliteitseisen voor kleinschalig georganiseerde woon/ouderinitiatieven. Lees daarvoor het nieuwsbericht van 19 september.