Workshop op maat voor pgb-Wmo wooninitiatieven: lobbyen bij uw gemeente

Wooninitiatieven kunnen op locatie een workshop op maat aanvragen. Het doel ervan is ouders te ondersteunen in het voeren van belangenbehartiging in de eigen gemeente. We doen dit via een stapsgewijze aanpak, toegesneden op uw positie en vragen binnen uw gemeente. Vragen die we onder andere kunnen gaan bespreken zijn:

  • Hoe laat u zien wat de toegevoegde waarde is van het wooninitiatief voor mensen met een ggz-indicatie?
  • Wat mag een gemeente wel/niet op het gebied van beschermd wonen?
  • En hoe kunt u daar vanuit uw wooninitiatief invloed op uitoefenen?

Meer informatie

Voor meer informatie, ook over de kosten, stuurt u een e-mail naar voorlichting@pgb.nl.