Per Saldo staat dagelijks in contact met haar achterban, naast budgethouders ook met wooninitiatieven. De signalen die hieruit voortkomen zijn bijzonder waardevol en kunnen aanzet zijn tot actie. Op deze pagina vindt u een oproep naar aanleiding van een vraag vanuit meerdere wooninitiatieven.