Wonen: ook Per Saldo

 • Met advies en ondersteuning aan:
  • ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd
  • de bewoners zelf die, met ondersteuning, een wooninitiatief willen starten
 • Met advies aan:
  • zorgondernemers die een wooninitiatief hebben of willen gaan opzetten, vanuit het principe van eigen regie van de bewoners en zeggenschap van de ouders/naasten

Via telefoon, mail, cursussen, wooninitiatievendag en andere ontmoetingen staan we dagelijks in contact met leden en abonnees. De signalen die we ontvangen zijn belangrijk en kunnen aanleiding zijn om aan de bel te trekken bij overheid, instanties of gemeenten. Verder informeert Per Saldo Wonen via onderstaande diensten.

Advieslijn

Leden en abonnees kunnen via de speciale ledenlijn bellen of e-mailen met een pgb-consulent

 • 0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut), van maandag tot en met vrijdag
 • of via de ledenlijn: bellen brengt geen extra kosten met zich mee, naast de gebruikelijk gesprekskosten van uw telefoon
 • van maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 17:00 uur
 • e-mail: stuur uw bericht via het contactformulier

Cursussen en ledenbijeenkomsten

Er zijn speciale cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor wooninitiatieven.

Website

www.pgb.nl is de website van Per Saldo én van Per Saldo Wonen. Leden en abonnees hebben een streepje voor: zij krijgen toegang tot alle informatie.

Actuele informatie

Om goed op de hoogte te blijven van alle nieuws rondom het pgb en wooninitiatieven leest u voor actuele berichten het nieuws of actualiteiten wonen. Met eigen berichten, berichten in andere media en de weblog van de directeur over haar activiteiten in het belang van budgethouders.

Nieuwsbrief

 • Per Saldo Wonen stuurt eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief aan haar abonnees. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de Per Saldo Nieuwsbrief Wonen. Hier vindt u ook een overzicht van oude nieuwsbrieven.
 • Per Saldo stuurt eenmaal per 14 dagen een nieuwsbrief aan haar leden en abonnees die hun e-mailadres aan onze ledenadministratie hebben doorgeven én aan degenen die zich zelf hiervoor hebben aangemeld. U kunt zich ook voor deze nieuwsbrief aanmelden.

Slimme lijstjes

Slimme lijstjes zijn exclusief voor leden en abonnees. Het zijn wegwijzers op bepaalde onderwerpen, waarbij u tot in detail wordt geïnformeerd. De slimme lijstjes worden momenteel aangepast aan de veranderingen in de zorg. Er zijn/komen slimme lijstjes over het pgb en speciaal voor wooninitiatieven.

Tijdschrift

EigenWijs, met actuele achtergrondinformatie, ervaringsverhalen, columns. Leden en abonnees krijgen dit tijdschrift  vier keer per jaar automatisch toegestuurd.