Per Saldo geeft cursussen voor startende én bestaande wooninitiatieven.
Daarnaast ondersteunt Per Saldo bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief ‘op maat’, ook als een wooninitiatief al langer bestaat.

Oriëntatie workshop Wonen (ouders)

Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor toekomstige bewoners en ouders die willen verkennen of het opzetten van een eigen wooninitiatief (ouderinitiatief) ook iets is om zelf op te zetten, of die willen participeren in een bestaand initiatief. In vogelvlucht komen alle zaken aan de orde waar u mee te maken krijgt in het proces van een idee naar de werkelijke start van een woonvorm.

Oriëntatie workshop Wonen (ondernemers)

Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor ondernemers die willen verkennen of het opzetten van een wooninitiatief iets voor hen is.  In vogelvlucht komen alle zaken aan de orde waarmee u te maken krijgt in het proces van idee naar de werkelijke start van deze woonvorm.

Exploitatiebegroting van het wooninitiatief

Doorberekening van alle kosten waarmee het initiatief in de exploitatie te maken gaat krijgen.
Informatie over te nemen beleidskeuzes en de financiële effecten van deze keuzes.

Actualiteiten wonen

De afgelopen periode is veel veranderd in wet- en regelgeving; en de ontwikkelingen staan niet stil. Woon- en ouderinitiatieven krijgen opnieuw te maken met de gevolgen. Per Saldo houdt de situatie van de wooninitiatieven goed in het vizier en zet in deze bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Toekomstbestendig wooninitiatief

In deze workshop leert u meer over hoe u kosten kunt besparen in uw startende of al bestaande wooninitiatief.

Workshop op maat voor pgb-Wmo wooninitiatieven: lobbyen bij uw gemeente

Wooninitiatieven kunnen op locatie een workshop op maat aanvragen. Het doel ervan is ouders te ondersteunen in het voeren van belangenbehartiging in de eigen gemeente. We doen dit via een stapsgewijze aanpak, toegesneden op uw positie en vragen binnen uw gemeente. Vragen die we onder andere kunnen gaan bespreken zijn:

  • Hoe laat u zien wat de toegevoegde waarde is van het wooninitiatief voor mensen met een ggz-indicatie?
  • Wat mag een gemeente wel/niet op het gebied van beschermd wonen?
  • En hoe kunt u daar vanuit uw wooninitiatief invloed op uitoefenen?