Per Saldo Wonen maakt zich sterk voor een solide pgb in alle wetten en voert een actieve lobby. Die vindt plaats in de politiek, zowel bij de landelijke als lokale overheid, bij zorgverzekeraars, zorgkantoren, VNG, en andere partijen. Zo onderhoudt Per Saldo Wonen goede relaties met verwante organisaties zoals Ieder(in), LPGGz, Patiëntenplatform,  MEE, Nederlandse Vereniging voor Autisme, Regionale platforms van ouderinitiatieven en kleine zorgaanbieders om zo samen op te trekken in de belangenbehartiging. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd, in het belang van budgethouders en wooninitiatieven.

Door de vele contacten die er dagelijks zijn, onder andere via e-mail, ledenlijn en Twitter, houdt Per Saldo Wonen zich op de hoogte van wat er onder budgethouders en wooninitiatieven leeft.

Achter de schermen

De lobby speelt zich vaak achter de schermen af. Onder andere door:

  • gesprekken te voeren op het ministerie van VWS
  • mee te werken aan voorlichtingsbijeenkomsten
  • kritisch mee te kijken als bijvoorbeeld gemeenten daarom vragen

Algemene strijdpunten Per Saldo

  • keuzevrijheid voor een pgb
  • toereikende tarieven
  • zoveel mogelijk eigen regie, met voldoende bestedingsvrijheid

Strijdpunt Per Saldo Wonen

  • Wooninitiatieventoeslag: wat mag wel, wat mag niet, met zo min mogelijk administratieve belasting?

Per Saldo Wonen voert hierover al langdurig overleg met het ministerie van VWS. Kijk voor de stand van zaken bij Wonen, actueel.