Leden van de klankbordgroep Per Saldo Wonen

De groep bestaat uit 10 personen die nauw betrokken zijn bij een wooninitiatief. Bij de samenstelling hebben we rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging qua bewoners (doel)groep  en vertegenwoordiging  van bewoners met een Wlz- of Wmo-indicatie. De klankbordgroep signaleert knelpunten en behoeften vanuit de eigen ervaringen en die van hun netwerk.

Leden

Dhr. Hans Biemans
Dhr. Hans Bouwma
Dhr. Gabriël Enkelaar
Mw. Janneke Heijstek
Mw. Monique Kromhout
Dhr. Frank van de Meent
Dhr. Paul Offerman
Dhr. Pieter Rem
Mw. Ellen van Sprang-Helmig

Praat mee!

De klankbordgroep discussieert in elke bijeenkomst over actuele zaken rondom de pgb-wooninitiatieven. Wilt u een bijdrage leveren, heeft u een vraag of een discussiepunt, dan kunt u een e-mail sturen.

Praat mee, denk mee, met de klankbordgroep van Per Saldo Wonen!