De klankbordgroep Per Saldo Wonen komt drie keer per jaar bij elkaar om zonder belemmeringen van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rondom de pgb-wooninitiatieven, over de visie, strategie en activiteiten van Per Saldo Wonen. De klankbordgroep adviseert het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd. De klankbordgroep kan betrokken worden bij de opzet en uitvoering van projecten.

Leden van de klankbordgroep Per Saldo Wonen

De groep bestaat uit 10 personen die nauw betrokken zijn bij een wooninitiatief. Bij de samenstelling hebben we rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging qua bewoners (doel)groep  en vertegenwoordiging  van bewoners met een Wlz- of Wmo-indicatie. De klankbordgroep signaleert knelpunten en behoeften vanuit de eigen ervaringen en die van hun netwerk.

Leden

Dhr. Hans Biemans
Dhr. Hans Bouwma
Dhr. Gabriël Enkelaar
Mw. Janneke Heijstek
Mw. Annemie van den Heuvel/Mw. Gerry Spronk
Mw. Monique Kromhout
Dhr. Frank van de Meent
Dhr. Paul Offerman
Dhr. Rem Pieter
Mw. Ellen van Sprang-Helmig

Praat mee!

De klankbordgroep discussieert in elke bijeenkomst over actuele zaken rondom de pgb-wooninitiatieven. Wilt u een bijdrage leveren, heeft u een vraag of een discussiepunt, dan kunt u een e-mail sturen.
Praat mee, denk mee, met de klankbordgroep van Per Saldo Wonen!