De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de boetes hoger.

Waarom?

Wooninitiatieven verwerken persoonsgegevens:

  • ‘gewone’, zoals naam BSN-nummer, adres, telefoon- en emailadressen)
  • ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals zorgplan, dagrapportage, diagnose

Wooninitiatieven zijn daarom verplicht rekening te houden met wat de AVG voorschrijft.

Wat moet u doen?

Wooninitiatieven moeten beschrijven:

  1. Welke gegevens ze bewaren
  2. Waarom zij dat doen (doel)
  3. Hoe de gegevens bewaard worden, hoelang en hoe de beveiliging is geregeld
  4. Wie toegang hebben tot de gegevens

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Brancheverenigingen

  • De BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) adviseert individuele leden, heeft informatieve documenten over de AVG en organiseert bijeenkomsten over de AVG voor hun leden. Bij voldoende belangstelling wil de branchevereniging deze bijeenkomsten, tegen betaling, ook voor niet leden organiseren. Lees meer
  • NBEC (koepel van zelfstandig ondernemers in de zorg) heeft een checklist voor wooninitiatieven ontwikkeld. Lees meer