• Wat is een wooninitiatief?
  Met een beschrijving van de verschillende vormen en mogelijkheden
 • Stappenplan
  Met een globale opsomming van de stappen die doorlopen moeten worden om een wooninitiatief te starten
 • Wooninitiatieven en de zorgwetten
  Regelingen in Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw
 • Vertegenwoordiging
  Is wettelijke vertegenwoordiging nodig voor mensen in een wooninitiatief?