De verenging van het begrip huishoudelijke hulp tot schoonhouden van de woonruimte is niet de bedoeling geweest. In het algemeen overleg in de Tweede Kamer over decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wijkverpleging van 1 februari 2017, heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat de zorgkantoren de definitie van ‘huishoudelijke hulp’ uit 2015/2016 zullen blijven hanteren. De vergoedingenlijst 2017 wordt hierop aangepast.

Voor mensen met een modulair pakket thuis (MPT) geldt bovenstaande nog niet. Voor hen blijft huishoudelijke hulp beperkt tot het schoonmaken van de woonruimte. Wel kunnen zij mogelijk beroep doen op de algemene voorzieningen van de gemeenten. Er volgt nog een overleg om ook voor deze groep een passende oplossing te vinden.

Moet jij iets doen?

Zorgkantoren hebben aangegeven declaraties voor andere activiteiten dan schoonmaak maar passend binnen huishoudelijke hulp niet af te keuren. Dit betekent dat budgethouders met een pgb-Wlz die hun budget inzetten voor huishoudelijke hulp geen actie hoeven te ondernemen. Je hoeft je zorgovereenkomsten en –beschrijvingen niet aan te passen. Je kunt je persoonsgebonden budget (pgb) ook blijven inzetten voor andere huishoudelijke taken als strijken, eten koken, boodschappen doen enzovoort.

Wat doet Per Saldo?

Wanneer je in de problemen komt vanwege deze maatregel, laat je zorgkantoor dan dit bericht lezen of neem contact met ons op wanneer jij er met je zorgkantoor niet uit komt.

Leden kunnen altijd de ondersteuning van Per Saldo inroepen. Bel ons via de Advieslijn.