In de nieuw verschenen vergoedingenlijst van het zorgkantoor (2017) staat dat huishoudelijke hulp alleen nog maar aangewend kan worden voor het schoonmaken van de woning. Per Saldo is het hier niet mee eens en heeft actie ondernomen. Met succes: tijdens het debat trekkingsrechten van 22  december 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om tot een oplossing te komen hiervoor.

De verenging van het begrip huishoudelijke hulp tot schoonhouden van de woonruimte is niet de bedoeling geweest. In het algemeen overleg in de Tweede Kamer over decentralisatie Wmo en wijkverpleging van 1 februari jongstleden, heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat de zorgkantoren de definitie van ‘huishoudelijke hulp’ uit 2015/2016 zullen blijven hanteren. De vergoedingenlijst 2017 wordt hierop aangepast.

Voor mensen met een modulair pakket thuis (MPT) geldt bovenstaande nog niet. Voor hen blijft huishoudelijke hulp beperkt tot het schoonmaken van de woonruimte. Wel kunnen zij mogelijk beroep doen op de algemene voorzieningen van de gemeenten. Er volgt nog een overleg om ook voor deze groep een passende oplossing te vinden.

Moet u iets doen?

Zorgkantoren hebben aangegeven declaraties voor andere activiteiten dan schoonmaak maar passend binnen huishoudelijke hulp niet af te keuren. Dit betekent dat budgethouders met een pgb-Wlz die hun budget inzetten voor huishoudelijke hulp geen actie hoeven te ondernemen. U hoeft uw zorgovereenkomsten en –beschrijvingen niet aan te passen. U kunt uw pgb ook blijven inzetten voor andere huishoudelijke taken als strijken, eten koken, boodschappen doen enzovoort.

Wat doet Per Saldo?

Wanneer u in de problemen komt vanwege deze maatregel, laat uw zorgkantoor dan dit bericht lezen of neem contact met ons op wanneer u er met uw zorgkantoor niet uit komt. Leden kunnen altijd de ondersteuning van Per Saldo inroepen. Bel ons via de Advieslijn.