Voor alle budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) in de Wlz worden in verband met indexatie de tarieven per 1 januari 2020 verhoogd met 1,82 procent.

Verpleging en verzorging in wooninitiatief

Met ingang van 2017 geldt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat van toepassing is voor

  • mensen in een pgb-gefinancierd wooninitiatief
  • met een pgb-Wlz verpleging en verzorging
  • zorgprofiel 4 tot en met 8

Vanwege dit zogenoemde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg krijgen budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een verhoging van het budget van € 4.073,-. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Tarieventabel-pgb-wlz-2020