Indexering

Voor alle budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) in de Wlz worden in verband met indexatie de tarieven per 1 januari 2019 verhoogd met 3,63 procent.

Verpleging en verzorging in wooninitiatief

Met ingang van 2017 geldt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat van toepassing is voor

  • mensen in een pgb-gefinancierd wooninitiatief
  • met een pgb-Wlz verpleging en verzorging
  • zorgprofiel 4 tot en met 8

Vanwege dit zogenoemde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg krijgen budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het budget van € 4.000,-. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kijk voor meer informatie hierover op deze website van de overheid.

Op deze pagina kun je de publicatie in de Staatscourant van de gewijzigde pgb-tarieven in 2019 downloaden. Van Per Saldo kun je in december 2018 een aanpassing op het slimme lijstje ‘Alle bedragen bij de hand verwachten’, zoals dat ook voor dit jaar is gemaakt en voor leden te downloaden op deze pagina.

Tarieven pgb-Wlz 2019 Staatscourant

Tarieventabel 2019

Tarieventabel pgb-Wlz 2019 Wlz-indiceerbaren versie november2018