De VNG meldt op haar website dat het gaat om een groep van 3.300 personen, waarvan 80% jonger is dan 18 jaar. Zij gaan om verschillende redenen over naar Jeugdwet, Wmo en/of Zvw. De 600 volwassenen zijn vooral mensen met een ernstige lichamelijke beperking, die wel in staat zijn regie te voeren.

Wat moet je weten?

Behoor je tot deze groep dan heeft het CIZ je half september 2016 een nieuw indicatiebesluit toegestuurd. Hierin staat dat je de huidige zorg behoudt tot uiterlijk 1 juli 2017 en je vanaf deze datum voor zorg terecht kan bij gemeente en/of zorgverzekeraar. Voor 1 april moeten deze verstrekkers een nieuwe indicatie hebben gesteld, zodat je voldoende tijd hebt om je eventueel in te stellen op een nieuwe situatie en de voor je nieuwe regeling van gemeente en/of zorgverzekeraar. Wellicht is het nodig om zorgovereenkomsten aan te passen. Ook daar heb je tijd voor nodig. Daarnaast hebben gemeente en zorgverzekeraars in sommige gevallen tijd nodig om af te stemmen wie welke zorg levert.

Wat kun je doen?

  • Heb je in de eerste week van februari 2017 nog niets gehoord, neem dan zelf contact op met gemeente of zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat je indicatie tijdig wordt vastgesteld, om problemen bij de voortgang van je zorg te voorkomen.
  • Je kunt een cursus volgen bij Per Saldo om informatie te krijgen over de regelingen in Jeugdwet/Wmo en Zvw. Kijk daarvoor bij cursussen: Jeugdwet/Wmo, pgb via uw gemeente en Zvw, pgb via uw zorgverzekeraar.