Vóór ingang van de veranderingen in de zorg kozen eind 2014 13.000 mensen voor overgangsrecht in de Wlz. Zij hebben intussen allemaal een herindicatie gekregen tot uiterlijk 1 juli 2017. Het grootste deel van deze zogenoemde ‘herindiceerbaren’ hebben alsnog een Wlz-indicatie gekregen, anderen zullen per 1 juli 2017 zorg krijgen vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of Zvw.

De VNG meldt op haar website dat het gaat om een groep van 3.300 personen, waarvan 80% jonger is dan 18 jaar. Zij gaan om verschillende redenen over naar Jeugdwet, Wmo en/of Zvw. De 600 volwassenen zijn vooral mensen met een ernstige lichamelijke beperking, die wel in staat zijn regie te voeren.

Wat moet u weten?

Behoort u tot deze groep dan heeft het CIZ u half september 2016 een nieuw indicatiebesluit toegestuurd. Hierin staat dat u de huidige zorg behoudt tot uiterlijk 1 juli 2017 en u vanaf deze datum voor zorg terecht kan bij gemeente en/of zorgverzekeraar. Voor 1 april moeten deze verstrekkers een nieuwe indicatie hebben gesteld, zodat u voldoende tijd hebt om u eventueel in te stellen op een nieuwe situatie en de voor u nieuwe regeling van gemeente en/of zorgverzekeraar. Wellicht is het nodig om zorgovereenkomsten aan te passen. Ook daar hebt u tijd voor nodig. Daarnaast hebben gemeente en zorgverzekeraars in sommige gevallen tijd nodig om af te stemmen wie welke zorg levert.

Wat kunt u doen?

  • Hebt u in de eerste week van februari nog niets gehoord, neem dan zelf contact op met gemeente of zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat uw indicatie tijdig wordt vastgesteld, om problemen bij de voortgang van uw zorg te voorkomen.
  • U kunt een cursus volgen bij Per Saldo om informatie te krijgen over de regelingen in Jeugdwet/Wmo en Zvw. Kijk daarvoor bij cursussen Per Saldo:
    Jeugdwet/Wmo, pgb via uw gemeente
    Zvw, pgb via uw zorgverzekeraar 

Meer informatie?

Lees het bericht hierover op de website van de VNG.