Ruim een kwart van de in totaal 13.000 Wlz-indiceerbaren zal uitstromen uit de Wlz. Het gaat voornamelijk om jongeren tot 18 jaar, meestal met een verstandelijke beperking (80%) en volwassenen met een lichamelijke beperking die wel in staat zijn regie te voeren. Zij blijven tot 1 juli 2017 in de Wlz en gaan daarna over naar de Wmo, Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. (Lees onder ‘Wlz-indiceerbaren’ welke budgethouders tot deze groep behoren.)

Per Saldo is blij dat de groep die uit de Wlz stroomt kan rekenen op behoud van hun zorg of budget tot 1 juli 2017. We hebben gepleit voor een geleidelijke overgang, zodat budgethouders tijdig weten waar ze aan toe zijn, zich daarop kunnen instellen en hier zorgovereenkomsten en –beschrijvingen op aan kunnen passen. Voor degenen die in de Wlz blijven en niet kiezen voor het nieuwe zorgprofiel is er de vangnetregeling. U wordt hierover begin oktober door uw zorgkantoor nader geïnformeerd.

Wat kunt u verwachten?

Als Wlz-indiceeerbare ontvangt u rond half september (was oorspronkelijk rond de zomer) een brief waarin staat of u in de Wlz blijft, of dat u vanaf 1 juli 2017 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of zorgverzekeraar komt te vallen.
Als dat laatste het geval is, neemt de gemeente ruim voor deze tijd contact met u op voor een keukentafelgesprek en ontvangt u daarna een toekenningsbeschikking. Vanuit Per Saldo zullen we u via nieuwsbrief en website informeren over nadere afspraken die hierover met gemeenten en zorgverzekeraars worden gemaakt.
Als u in de Wlz blijft zal het zorgkantoor, ongeacht het geïndiceerde zorgprofiel, dezelfde zorg toekennen die u in 2015/2016 al ontving. Dit is de zogenoemde vangnetregeling.
U kunt er ook voor kiezen om het geïndiceerde zorgprofiel te laten ingaan, hierover kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor. Mocht u daarvoor kiezen en de zorgvraag neemt toe, dan kunt u een beroep doen op de regeling Extra Kosten Thuis (EKT) of de meerzorgregeling. Het zorgkantoor beslist vervolgens over uw aanvraag.

Aparte doelgroepen

  • Heeft u uw zorgprofiel al voor 1-1-2017 laten ingaan? U krijgt dan op dit moment zorg op basis van uw zorgprofiel, wat zo blijft vanaf 2017. Als u tevreden bent over uw zorg, hoeft u niets te doen. Maar mocht het nodig zijn, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 alsnog gebruik maken van de ‘vangnetregeling’ in de Regeling Wlz-indiceerbaren. U kunt hierover contact opnemen met een cliëntondersteuner van het zorgkantoor.
  • Wlz-indiceerbaren die binnen één jaar na 1 juli 2017 18 jaar worden en op dit moment zijn geïndiceerd in zorgprofiel VG-3,  kunnen zonder onderbreking in de Wlz blijven.
  • Voor de groep met ADL-assistentie (veelal bewoners van Fokus-woningen) die onder de Wlz-indiceerbaren valt, wordt het overgangsrecht ook met 3 jaar verlengd. Aangezien deze groep formeel niet onder de Wlz-wet valt, vindt Per Saldo het van belang dat duidelijke afspraken worden gemaakt bij eventuele behoefte aan extra zorg, aangezien zij geen beroep kunnen doen op meerzorg of de Extra-Kosten-Thuisregeling.

Brief Wlz-indiceerbaren van VWS kunt u hier downloaden.