Zo, dat zit er weer op. De artikelen voor ons magazine EigenWijs zijn klaar. Het blad ligt bij de drukker en wordt op 11 juli bezorgd bij leden en abonnees. In dit nummer leest u onder andere een interview met Norbert Hoogers. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar en zorgkantoor Zilveren Kruis. Ik kom hem wel eens tegen in de vele contacten die wij als belangenvereniging onderhouden en leerde hem kennen als iemand die op een positief constructieve wijze met het pgb omgaat. In april stond er een artikel met hem in Zorgvisie. Hij zei daarin dingen die ik niet van hem herkende. Vandaar het besluit om hem zelf te gaan interviewen.

Artikel in EigenWijs

In dat gesprek laat Norbert zich van z’n beste kant zien. Hij wil op een positieve manier aan de slag met budgethouders. Daar werkt Zilveren Kruis aan en dat blijft dit zorgkantoor doen, ook na het vertrek van Norbert per 1 juli. Ik hoor het u, budgethouders, al zeggen. ‘Mooie woorden, maar gaan wij er ook iets van merken?’ Daar ga ik inderdaad vanuit, met het besef dat dit een proces is, iets dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan zijn. Ik zie het in elk geval als een nieuw begin. Veel budgethouders zullen hun twijfels houden. Dat snap ik, dat is tenslotte niet voor niets.

Oud zeer

Ook ik heb mijn ervaringen met het zorgkantoor. Persoonlijk én vanuit heel veel verhalen van budgethouders. Lang niet altijd positief, en dan druk ik me voorzichtig uit. Want een brief van het zorgkantoor op de mat bezorgt menigeen nog altijd de schrik om het hart. Je vraagt je op dat moment af of je de enveloppe direct zal openen of zal wachten tot later. Besluit je het laatste dan blijft het knagen: wat zou er zijn, welke dreiging hangt er nu weer boven m’n hoofd? Beter dus om maar gelijk te openen.

De brieven komen meestal op vrijdag. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat ze dit als een pesterijtje ziet: ‘Laat het zorgkantoor ons er mooi een heel weekend mee zitten omdat we de brief na kantoortijd openen en je dus niet meer gelijk kan bellen.’ Nou weet ik dat dát niet zo is. Op vrijdag kan post met een laag tarief worden bezorgd. Daar maakt het zorgkantoor gebruik van. Geen pesterijtje dus, maar wel erg ongemakkelijk. Omdat je inderdaad vaak niet meer kunt bellen, maar ook omdat de termijn van reageren daardoor een stuk korter kan zijn. De datum van de brief ligt vaak vele dagen voor de bezorgdatum.

En dan de dreigende taal. ‘Als u dat niet doet dan wordt uw pgb stopgezet.’ Daar is de laatste tijd gelukkig verbetering in gekomen. De brieven zijn vriendelijker geworden.
Wat ook positief werkt is het verdwijnen van de verantwoording, 1 of 2 keer per jaar. Dat leverde heel wat stress op, vaak ook vanwege zoekgeraakte documenten.

Een andere wind

Afijn, ik ga er vanuit dat door de nieuwe samenwerking met een aantal zorgkantoren de verstandhouding flink zal verbeteren. Dit gaan de budgethouders zeker merken. Zoals wij dat nu al ervaren in de samenwerking als organisaties onderling. Wij merken dat er een andere wind gaat waaien en daar willen wij graag onze medewerking aan verlenen, in het belang van budgethouders. Om er in elk geval voor te zorgen dat u voortaan zonder schrik uw brieven kunt openen…