Wijzigingen voor je pgb in de Wet langdurige zorg

De tarieven gaan in 2022 omhoog en extra zorgkosten die er soms zijn worden nu ook in de wet goed afgesproken. Ook kun je je pgb inzetten bij een wooninitiatief dat in de tussentijd is overgestapt naar zorg in natura. En je mag je pgb straks maximaal een jaar in het buitenland inzetten. Dit was eerst 13 weken.

Tarieven 2022

De tarieven voor 2022 zijn bekend. Het pgb-budget wordt met 0,61% geïndexeerd.

Wat mag je maximaal betalen?

In de regels is opgenomen wat je zorgverleners/-aanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

  • Uurtarief voor formele zorg: was € 66,60 wordt € 67,01.
  • Uurtarief voor informele zorg: was € 21,14 wordt € 21,27.
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 61,32 wordt € 61,68.

Nieuwe tarieven toeslagen voor wooninitiatieven

Per 1 januari 2022:

  • De wooninitiatieventoeslag was € 4.652,– en wordt € 4.680,–.
  • De toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg was € 4.229,– en wordt € 4.255,–.

Extra zorgkosten

Je kunt je pgb in de Wlz ook uitgeven aan andere zorgkosten dan alleen maar de zorg, zoals begeleiding op persoonlijke verzorging. Dit noemen we bijkomende zorgkosten. In de vergoedingenlijst, die de zorgkantoren ieder jaar maken, staat waar je het pgb wel en niet aan mag uitgeven. Bijkomende zorgkosten, die het meest voorkomen, worden nu ook in de wet- en regelgeving opgenomen. Dat is fijn, want daardoor weet je zeker dat je deze extra kosten, die te maken hebben met de zorg ook mag betalen.

Het gaat nu om de volgende bijkomende zorgkosten:

  • de consumpties van de zorgverlener bij overwerk;
  • een cursus van de zorgverlener die nodig is om de zorg goed te kunnen geven;
  • entreegeld voor de zorgverlener als hij je zorg verleent op een plek waar entreegeld betaald moet worden.

Het kan dat er later nog meer extra zorgkosten bij deze lijst komen.

Wooninitiatief die overstapt naar zorg in natura

Volgens de regels kun je nu geen pgb krijgen wanneer je het volledige budget wil inzetten bij een organisatie/aanbieder die een contract heeft met het zorgkantoor. Je krijgt dan zorg in natura. Dit kan een probleem zijn als je in een pgb-wooninitiatief woont, maar het wooninitiatief wil overstappen naar zorg in natura.

Is het bij jou zo dat je woont bij een wooninitiatief die een contract heeft gekregen met het zorgkantoor? Dan kun je gelukkig door de wijziging je pgb houden. En daarmee kun je de zorg blijven inkopen, zoals jij dat wilt, bij je eigen wooninitiatief.

Door deze aanpassing is het voor kleinschalige wooninitiatieven makkelijker om over te stappen van pgb naar zorg in natura, als zij dat willen.

We zijn het ermee eens dat wanneer je alle zorg inkoopt bij een aanbieder, die een contract heeft met het zorgkantoor, je dit in zorg in natura zou moeten doen. Alleen vinden we wel dat er uitzonderingen mogelijk moeten blijven. We zijn blij dat de mogelijkheden worden uitgebreid. Maar we vinden het jammer dat duidelijk in het artikel staat dat de mogelijkheid om je zorg met een pgb in te kopen bij een aanbieder, die een contract heeft met het zorgkantoor, alleen mogelijk is gemaakt voor de budgethouders, die bij het wooninitiatief al zorg regelden met een pgb. Toen wij de wijziging van de regels hebben gezien en onze reactie hebben gegeven was deze beperking er nog niet. We vinden dat het altijd mogelijk moet blijven voor een pgb te kiezen.

Terugwerkende kracht indicatie

Je kunt bij een pgb geen indicatie met terugwerkende kracht krijgen. Dit kan wel bij een verblijf in een instelling via zorg in natura.

Zorg in het buitenland

Je kon je pgb eerst maximaal 13 weken voor verblijf buiten Nederland inzetten. Dit wordt uitgebreid naar maximaal één jaar binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De 13-weken termijn blijft wel gelden voor de landen buiten deze gebieden.

Voor palliatief terminale zorg maakt het niet uit in welk land je bent, deze zorg kun je tot maximaal één jaar in het buitenland inzetten.

We zijn blij dat de regels nu hetzelfde worden als de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) eerder heeft gedaan.

Wat doen wij voor jou?

We hebben eerder onze reactie gegeven op het voorstel van de wijzigingen en jou hierover geïnformeerd. Niet al onze adviezen zijn overgenomen. We blijven ons inzetten om de wetten en regels zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk.

Meer weten?

De wijzigingen in de Blz en Rlz zijn officieel bekend gemaakt in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.