Wetswijziging lagere eigen bijdrage voor zorg vanuit gemeente gaat definitief door

Op dinsdag 9 april 2019 heeft de Kamer unaniem ingestemd met invoering van een vaste eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. De eigen bijdrage is dan niet langer inkomensafhankelijk en zal vanaf 2020 voor iedereen maximaal 19 euro per maand zijn.

De eigen bijdrage in 2019 en 2020

In 2019 zijn al stappen gezet richting deze vaste eigen bijdrage, ook wel het abonnementstarief genoemd. Op dit moment geldt een eigen bijdrage van 17,50 per 4 weken voor maatwerkvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft nu ingestemd met de wetswijziging die zal gaan gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bijdrage niet meer 17,50 euro per 4 weken zijn, maar 19 euro per maand voor maatwerkvoorzieningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het inkomen van de budgethouder is.

Uitzonderingen op het abonnemenstarief

Niet alle voorzieningen vallen onder het abonnementstarief. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat op niet alle voorzieningen het abonnementstarief van 19 euro per maand van toepassing is. Bij maatwerkvoorzieningen is dit wel altijd het geval. Bij algemene voorzieningen, waar men maar af en toe gebruik van maakt, kan een andere eigen bijdrage worden gevraagd. Maak je vaker gebruik van een algemene voorziening zal het abonnementstarief ook kunnen gelden. In de beleidsregels van gemeenten moet dit duidelijk uitgelegd worden. Hiermee moet voorkomen worden dat gemeenten maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding of dagbesteding als algemene voorzieningen gaan toekennen, waardoor toch een hogere eigen bijdrage kan worden gevraagd.

Wat vindt Per Saldo?

Vanaf 2015 ontving Per Saldo zo nu en dan signalen van budgethouders die geen persoonsgebonden budget meer wilden omdat de eigen bijdrage in hun gemeente te hoog was. Per Saldo is blij dat voor deze mensen de zorg en ondersteuning weer betaalbaar wordt.

Op dit moment is de eigen bijdrage alleen verlaagd voor zorg via de gemeente. De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg is nog steeds moeilijk te betalen voor veel mensen. Per Saldo wil dat de eigen bijdrage ook verlaagd wordt voor mensen die zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg ontvangen.

Eerdere berichten