Wetsvoorstel GGZ naar de Wlz goedgekeurd!

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Per Saldo heeft hier al jaren voor gelobbyd en is blij dat het nu definitief gaat gebeuren.

Wet is aangenomen

Op dit moment ontvangen mensen met een psychische stoornis zorg en ondersteuning van de gemeente. Vanaf 2021 kunnen zij in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Het wetsvoorstel om cliënten met een psychische stoornis toegang te geven tot de Wlz is in juli 2019 goedgekeurd door de Tweede Kamer en kort daarna ook door de Eerste Kamer. Er is inmiddels ook meer duidelijkheid over wie een aanvraag kan doen voor zorg uit de Wlz.

Wie komt in aanmerking voor de Wlz?

Het CIZ heeft een folder uitgegeven met zogeheten cliëntschetsen. Dit zijn omschrijvingen van cliënten met een psychische stoornis die straks zorg kunnen krijgen vanuit de Wlz. Daarnaast heeft het CIZ een folder met uitleg over de toegangscriteria gepubliceerd. U kunt de stukken hieronder downloaden. Het CIZ zal vanaf 2020 beginnen met indiceren voor deze nieuwe doelgroep, zodat zij vanaf 2021 gelijk kunnen instromen.

Mogelijk ook jeugd met GGZ-problematiek naar de Wlz

De Tweede Kamer is van mening dat ook jongeren met GGZ-problematiek die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, toegelaten moeten worden tot de Wlz. Hierover is een amendement aangenomen.

Eerst moet onderzocht worden om hoeveel jeugdigen dit gaat en wat de effecten zijn van deze aanpassingen. Als dat in kaart is gebracht, moet de knoop definitief worden doorgehakt over de openstelling van de Wlz voor jongeren met blijvende GGZ-problematiek. Dit onderzoek loopt nu.

Eerdere berichten over GGZ in de Wlz