Wet zorg en dwang gaat ook gelden voor mensen met een persoonsgebonden budget

Op 1 januari 2020 zal de Wet zorg en dwang in werking treden. Deze wet gaat ook gelden voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.

Gedwongen zorg thuis

Met de wet zorg en dwang wordt geregeld dat de woonplek niet meer uit maakt. Het gaat dus ook gelden voor de thuissituatie en kleinschalige woonvormen, dus ook voor mensen met een pgb. Uitgangspunt blijft wel dat alles wat met vrijwillige zorg kan worden opgelost voor gaat. Bovendien mag gedwongen zorg pas worden ingezet als zonder dit ingrijpen ernstig nadeel voor diegene zelf of zijn omgeving niet kan worden voorkomen.

De gevolgen van de Wet zorg en dwang

Natuurlijk kan het ook voor budgethouders op een gegeven moment voor komen dat gedwongen zorg noodzakelijk is. De noodzakelijke gedwongen zorg moet zijn besproken en vastgelegd in het zorgplan. Dit moet vervolgens ook worden overlegd met een onafhankelijke arts.

Rol van de vertegenwoordiger

In de Wet zorg en dwang wordt het stappenplan opgesteld door de arts, hierbij is geen rol weggelegd voor de vertegenwoordiger van de zorgvrager. De positie van de vertegenwoordiger is dus nog niet goed geregeld. Wij blijven dit daarom volgen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Naast de Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 ook de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook, net als bij de Wet zorg en dwang, buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Dit zal waarschijnlijk wel gevolgen hebben voor een aantal wooninitiatieven. Op de Per Saldo wonen pagina komt meer informatie te staan over deze nieuwe wetten.

Meer weten?

  • Lees meer informatie op de website van de rijksoverheid:
  • Lees meer informatie op de website Zorg voor Beter over de stappen die gevolgd moeten worden als gedwongen zorg noodzakelijk is.
  • Onderstaand kun je een brochure downloaden waarin de wet in simpele taal uitgelegd wordt.