Als je in een situatie verkeert waarin je voor een korte of langere tijd een beroep moet doen op hulp of ondersteuning dan ben je maar al te vaak overgeleverd aan wat er voorhanden is of wat de hulpverlener vindt dat er moet gebeuren. Je bent de regie op zo’n moment kwijt en dat maakt je kwetsbaar en onzeker.

In het dossier Wat Werkt bij eigen regie? wordt het begrip eigen regie uitgebreid toegelicht. We bespreken de werkzame elementen van eigen regie en de theoretische onderbouwing. Ook staan de competenties die eigen regie vraagt van professionals in het dossier beschreven.

Lees het hele dossier op de website van Movisie