Werken aan minder pgb-regeldruk

Budgethouders en hun vertegenwoordigers ervaren het regelen en de administratie rondom het persoonsgebonden budget (pgb) vaak als onnodig belastend. Efficiëntere handelingen en aanpassing van bepaalde wet- en regelgeving kan deze lastendruk verlagen. Per Saldo heeft meegewerkt aan schrapsessies samen met het ministerie van VWS. Omdat volgens ons de budgethouder daarbij niet voldoende centraal staat, hebben Per Saldo en Naar Keuze hierop een extra schrapbijeenkomst georganiseerd met ervaringsdeskundigen.

Op 25 september 2019 is het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ van het ministerie van VWS uitgekomen. Dit bevat de eerste 10 acties die direct uitgewerkt kunnen worden. Onze extra punten die in aanmerking zouden moeten komen voor verbetering of zelfs voor het schrappen van onnodige administratieve lasten zijn hierin nog niet volledig opgenomen.

Onze schrapbijeenkomst

De lijst die we samen met ervaringsdeskundigen en Naar Keuze hebben gemaakt, beslaat alle zorgwetten. We beschrijven concrete feiten en benadrukken daarbij een aantal punten, essentieel voor budgethouders:

 • Regels moeten niet gemaakt worden op basis van de enkeling die bewust fraudeert. Hier worden de mensen die het goed doen, de meerderheid, de dupe van.
 • Per Saldo streeft naar een eenvoudige en transparante pgb-regeling in de vier zorgwetten. De filosofie van het pgb is eigen regie, zelfsturing en zorg en/of ondersteuning op maat. In de praktijk blijkt dat het uitoefenen van eigen regie door de budgethouder en controledrang  van verstrekkers tot een spanningsveld leidt.
  Het gevolg: een hoge regeldruk en te veel onnodige administratieve lasten.
 • Het gaat niet alleen om de feitelijke lastendruk gaan, maar ook om de beleving ervan. We noemen een paar voorbeelden:
  • de te korte indicatieperiodes met de daarbij behorende onzekerheid over het behoud van de hoogte van de indicatie bij een gelijkblijvende hulpvraag
  • wantrouwen van instanties waardoor budgethouders zich tegengewerkt voelen
  • het steeds opnieuw moeten bewijzen dat je kwalitatief goede zorg inkoopt terwijl dat juist vaak de reden is om voor een pgb te kiezen
  • het constant moeten bewijzen dat er geen sprake is van fraude

Hoe verder?

Over de punten waarvan budgethouders vinden dat deze hen belemmeren in het voeren van eigen regie, waar een oplossing voor moet komen als we serieus werk willen maken van het verminderen van de administratieve lasten, praten we in oktober 2019 verder met onder andere het ministerie van VWS. We houden je op de hoogte.

Eerder bericht