We zijn jarig

Vandaag bestaan we 25 jaar en vieren we ons zilveren jubileum! Aline Molenaar, directeur: ‘Het begon met een klein groepje mensen met een beperking, bezield van de gedachte dat zij nu eindelijk zelf de touwtjes in handen mochten nemen. We zijn met deze zelfde kracht uitgegroeid tot dé landelijke vereniging van mensen met een pgb.’

Onze mijlpalen

1995
1 juli: het pgb ‘Verpleging en Verzorging’ wordt landelijk ingevoerd met een budget van 40 miljoen gulden (18 miljoen euro).
29 september: Per Saldo, vereniging van budgethouders, wordt opgericht.
1996
1 januari: start van een apart pgb voor mensen met een verstandelijke beperking.
1998
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) neemt het financiële beheer van de budgetten over.
2000
1 januari 2000: start van een pgb voor mensen met een lichamelijke beperking, met naast verpleging en verzorging ook andere functies, zoals dagbesteding, begeleiding en logeren. Er wordt een pgb opgezet voor mensen die ambulante psychiatrische begeleiding nodig hebben om eigen regie te kunnen voeren en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, het pgb-ggz. Per Saldo heeft 5.800 leden.
2003
Invoering Awbz nieuwe stijl. ‘Vraagsturing’ wordt het nieuwe motto. Je krijgt het budget voortaan gewoon op je eigen rekening gestort, maar je moet wel achteraf verantwoording afleggen over je uitgaven.
2005
Per Saldo heeft 15.500 leden.
Wij introduceren ons streven naar ons ultieme doel: 1 budget en 1 loket voor alle zorg, ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen die je nodig hebt vanwege je beperking. Toen het ‘participatiebudget’, nu het ‘integrale pgb’. Lees ook bij 2020.
2007
De zorgzwaartepakketten voor budgethouders worden geïntroduceerd.
2010
Per Saldo heeft 25.000 leden.
2011
Het pgb wordt voor 90% afgeschaft, gevolgd door een hoogtepunt: de actie van Per Saldo op het Plein. Het pgb overleeft!
2015
Het ledenaantal blijf jarenlang zweven rond de 25.000 leden.
Ingrijpende veranderingen in de zorg met wettelijke verankering van het pgb in 3 wetten: Jeugdwet, Wmo en Wlz. De Zvw volgt in 2016.
Zwaar dieptepunt: de invoering van het trekkingsrecht loopt chaotisch. We gaan verder met het ontwikkelen van een administratiesysteem in dienst van de budgethouder. Eenvoudiger, minder regeldruk en minder kans op fouten. De ontwikkeling van dit nieuwe systeem is in 2020 in een vergevorderd stadium.
2016
Start van de proef met het integraal pgb in de gemeenten Delft en Woerden, in 2020 uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel. Zie ook ons nieuwsbericht van 7 februari 2020.
2020
Het ledenaantal is gedaald naar ongeveer 20.000 leden.
Het pgb staat onder druk een heeft een deel van haar glans verloren. Tijd om te Polijsten, Groeien en Bouwen. Zie hieronder Geef het pgb weer glans voor meer informatie.

Wat betekent het pgb voor mij?

Yassine Ayadi (25): ‘Ondanks een (fysiek) zwaar jaar heb ik mijn propedeuse behaald. Een belangrijk punt is dat dit succes niet tot stand was gekomen zonder mijn pgb.’

Jolanda Rodenburg (46): ‘Door het pgb heb én houd ik mijn zelfstandigheid en regie. Wat is het fantastisch dat we zélf kunnen kiezen welke mensen we toelaten in ons gezin! Continuïteit en stabiliteit, dat zijn onze sleutelwoorden. Chapeau Per Saldo! Ga zo door als voorvechter van onze onafhankelijkheid en eigen regie.’

Anita Baar (57): ‘Ik ben nog altijd dankbaar dat het pgb bestaat. Ik heb vier fantastische zorgverleners. Die weten hoe ik het wil. Op mijn tijd en op mijn wijze’.

Debbie Bootsman: ‘Onze pgb-hulpen zijn onze rotsen in de branding. Ze voelen zo eigen, maar toch professioneel en zakelijk. Ik voel me ontzettend kalm en rustig als zij voor onze zoon zorgen. Daarom ben ik dankbaar voor het bestaan van Per Saldo die zich hiervoor inzet, ons informeert en aandacht vraagt voor de budgethouders. Want dat kan ik er niet bij hebben, daar heb ik echt teveel gedoe voor aan mijn hoofd.’

Sander Hilberink (46): ‘Het pgb betekent voor mij vrijheid, zeggenschap, de ultieme persoonsgerichte zorg. Het pgb is in mijn ogen een uniek instrument om burgerschap vorm te geven. Om met jouw aandoening te leven zoals jij dat wilt. Maar het pgb staat zo vaak en zo snel onder druk. Ik vrees dat dat ook niet snel zal veranderen. Ik wens Per Saldo dan ook veel eigenwijsheid en lobbykracht!’

Felicitaties

Erica Terpstra: ‘Elke verbetering aan het systeem is welkom en nodig. Maar voor mij staat een ding vast: het pgb mag NOOIT afgeschaft worden! Laten we daarom het 25-jarig bestaan vieren en daarna met nieuwe vitaliteit verder gaan. Ik knok met jullie mee. Budgethouders, Per Saldo en alle – vroegere – medewerkers: jullie hebben al die jaren heel belangrijk werk gedaan. Veel succes!’

Hugo de Jonge: ‘Als minister van VWS neem ik graag mijn verantwoordelijkheid in de gesprekken over de pgb-agenda. Daarbij is het goed om te kunnen blijven rekenen op de inbreng van Per Saldo. Kritisch, constructief, gedreven en altijd met het belang van de pgb-houders voorop. Zoals het hoort. Samen zorgen we ervoor dat, net zoals de afgelopen 25 jaar, het maken van eigen keuzes centraal blijft staan. Zodat de duizenden budgethouders kunnen blijven meedoen in onze samenleving.’

Jet Bussemaker: ‘Ik wens het pgb een duurzaam bestaan toe, waarin pgb-houders zelf kunnen blijven kiezen hoe ze hun zorg en ondersteuning ontvangen en daarmee hun eigen leven kunnen blijven leiden. Ik wens Per Saldo veel succes toe voor de volgende 25 jaar. Waarin zij hopelijk een luis in de pels van de ministers en staatssecretarissen blijft. Het was niet altijd makkelijk met Per Saldo, maar altijd de moeite waard! Op een zeer toegewijde wijze draagt Per Saldo bij aan het realiseren van een succesvolle inzet van het pgb.’

Nieuwsbericht 1 juli 2020

Geef het pgb weer glans

Het pgb bestaat 25 jaar en is een prachtig instrument. Maar het staat helaas ook onder druk. Daarom hebben we het programma ‘Weer een sterk en stevig pgb’ gemaakt. We roepen politici, beleidsmakers en andere betrokken organisaties op om met ons het pgb meer glans te geven door te Polijsten, Groeien en Bouwen. En zo met lef te werken aan het behoud en de ontwikkeling van het pgb. Omdat het pgb van levensbelang is.