Wat is jouw ervaring met de Wet zorg en dwang?

Sinds 2020 regelt de Wet zorg en dwang (Wzd) het inzetten van onvrijwillige zorg. Dat is zorg of ondersteuning waarvoor de budgethouder en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft of verzet tegen toont.

Samen met Ieder(in), KansPlus, Alzheimer Nederland, LFB en LSR willen we meer bekendheid geven aan de Wzd. En samen bewaken we de rechten voor de mensen die met deze wet te maken krijgen.

Wie krijgt te maken met de Wzd?

Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen (zoals Korsakov, Huntington of Niet aangeboren hersenletsel) kunnen met de Wzd te maken krijgen. Het kan voorkomen in instellingen, op school, bij de dagbesteding, in het ziekenhuis, in een ouder- of wooninitiatief of thuis. De Wzd geldt namelijk ook voor mensen die thuis wonen en vanuit een pgb zorg krijgen van een professional en voor mensen die met een pgb in een ouder- of wooninitiatief wonen.

Hoe werkt de Wzd in de praktijk?

We willen weten hoe de Wzd in de praktijk werkt. En we willen knelpunten duidelijker in beeld krijgen. Daarbij gaat het om ervaringen van de budgethouder, maar ook van familielid/naaste, vertegenwoordiger of cliëntenraadslid.

Vragenlijst

Help jij ons met jouw ervaringen? Dat kan door het invullen van deze vragenlijst Ervaringen met de Wet Zorg en Dwang. Invullen kan tot en met 19 augustus 2022.

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Of wil je informatie over deze vragenlijst? Mail dan naar Dorien Kloosterman of Lotte van de Meer.