Wat is er besproken in het Tweede Kamer overleg?

Het overleg met minister De Jonge was maandag 15 juni 2020. Het persoonsgebonden budget (pgb) kreeg veel aandacht. Bij de start van het overleg hebben meerdere Kamerleden meteen gezegd dat het pgb in de knel komt. Ze geven aan dat het steeds moeilijker is om een pgb aan te vragen en om een pgb te kunnen houden.

Eerder bericht over onze brief aan de Tweede Kamer

  • 25-jarig pgb onder druk

Door onze brief vorige week en onze actie op twitter hebben Kamerleden dit meteen opgepakt. Er stonden 66 punten op de agenda, maar een derde van de ingediende voorstellen gaat over het pgb. Deze voorstellen noemen ze in de Tweede Kamer moties.

Zelf kunnen kiezen

Vera Bergkamp zegt dat er zoveel problemen zijn. Ze noemt de slechte toegang tot een pgb. En hoe lastig het is om zelf te kunnen kiezen voor een pgb. Zij vraagt aan de minister oplossingen hiervoor. Ook vraagt zij om oplossingen voor de ondersteuning bij gebruik van het pgb en de ontoereikende tarieven. Ze wil graag dat hij deze oplossingen laat weten in het eerste verslag over de agenda pgb. Hierover is een motie opgesteld. De Tweede Kamer stemt dinsdag 23 juni 2020 hierover.

Indicatiestelling

Kamerlid John Kerstens noemt ook de indicatiestelling als probleem. Dan gaat het vooral om de zorg die familie of vrienden geven. Dit heet informele zorg. Gemeenten geven niet makkelijk een pgb om zelf je zorg in te kunnen kopen. En wijkverpleegkundigen zeggen dat wanneer je het als gezin kan oplossen dat er geen indicatie voor gegeven wordt. Als je dan een wijkverpleegkundige hebt die wel een indicatie geeft, zien we dat er zorgverzekeraars zijn die de indicatie van de wijkverpleegkundige verlagen. En dit geldt niet alleen voor gezinnen met intensieve kindzorg, maar voor alle indicaties. De minister herkent deze voorbeelden niet. Hij ziet wel dat budgethouders het soms zwaar hebben. Hij geeft aan dat hij een proef wil starten om opnieuw, zonder invloed van de zorgverzekeraars, te kijken naar deze signalen. We zullen ervoor zorgen dat met jouw toestemming de signalen naar de minister gaan.

In gesprek

John Kerstens wil dat de minister met ouders van intensieve zorgkinderen in gesprek gaat over de problemen die ze hebben. Het gaat dan vooral over het niet krijgen van een indicatie voor medische zorg die ouders geven. Verder vraagt John Kerstens aan de minister om een proef, waarbij er opnieuw gekeken wordt naar de afgegeven indicatie als deze niet past bij jouw zorgvraag. Daarin moet ook gekeken worden of er verschil is in indiceren voor pgb en voor zorg in natura. En of de zorgverzekeraar hierop stuurt. De minister staat hier achter. Ook over deze moties stemt de Tweede Kamer op dinsdag 23 juni 2020.

Blijvende oplossing

Leonie Sazias doet nog een voorstel. Ze vraagt de minister ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars samen met beroepsverenigingen en cliƫntorganisaties tot een vaste oplossing te komen voor de indicatiestelling. Het verzoek is de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren. De Tweede Kamer stemt hierover op dinsdag 23 juni 2020.

Lege plekken bij wonen

Verder noemt kamerlid Vera Bergkamp als voorbeeld het leegstaan van woonruimte in organisaties en wooninitiatieven in deze coronacrisis. Bij het pgb lijkt er geen oplossing te zijn om extra geld te krijgen als een gedeelte van de woning leeg komt te staan. Bij zorg in natura is dat wel zo. Waarom wordt er voor het pgb niet hetzelfde geregeld als voor zorg in natura? De minister geeft aan dat hij ook voor organisaties en wooninitiatieven die met een pgb werken aan een oplossing werkt.

Wat gaat er nu gebeuren?

De Tweede Kamer gaat dinsdag 23 juni 2020 stemmen over alle moties. De minister komt volgende week in zijn brief aan de Tweede Kamer terug op zijn toezegging om voor de wooninitiatieven/organisaties die met een pgb werken ook tot een oplossing te komen. En hij gaat kijken naar de signalen die hij gaat ontvangen over indicatiestelling bij de wijkverpleegkundigen en de zorgverzekeraars. In dit overleg is er niet voldoende tijd geweest voor het pgb, omdat er nog veel andere punten besproken moesten worden. We hopen dat er na de zomer een apart overleg komt over het pgb.

Wat vinden wij?

Het pgb is in alle wetten geregeld. We vinden dan ook dat het pgb moet blijven voor de budgethouders die hiervoor willen kiezen. We vinden ook dat er tarieven moeten zijn waar je je zorg goed mee kan inkopen. En we willen dat nu eindelijk duidelijk wordt wat bovengebruikelijke zorg is. Hiermee bedoelen we wat doe je voor elkaar omdat je familie bent en waar gaat dit verder dan wat je als familie doet. Deze extra zorg en ondersteuning moet vanuit een pgb betaald kunnen worden.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.