Wat heb je nodig als het gaat om gelijke rechten?

5 belangenorganisaties, waaronder Per Saldo, sloegen de handen ineen om verder vorm te geven aan de uitvoering van het VN-verdrag Gehandicapten. Zij doen dit onder het motto ‘Niets zonder ons over ons’. Immers, wie anders dan de belanghebbenden zelf weten het beste waar het aan ontbreekt als het gaat om gelijke rechten en mogelijkheden voor mensen met een beperking? Jouw inbreng is daarom van harte gewenst.

Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Sindsdien wordt er aan de uitvoering gewerkt. Dat vraagt nogal wat van onder andere overheid en bedrijfsleven, maar ook van de belanghebbenden zelf, ook van jou dus. Het moet duidelijker worden waaraan behoefte bestaat, wat mensen nodig hebben om ondanks hun beperking hun eigen leven te kunnen leiden. De 5 belangenorganisaties stellen je daarom graag in de gelegenheid je mening te geven, zodat zij met jouw informatie en/of samen met je verder aan de slag kunnen gaan om onze maatschappij meer ‘drempelvrij’ te maken, zowel letterlijk als figuurlijk.

Wat kun je doen?

  • Laat van je horen door de vragenlijst in te vullen. Dit kost je ruim 5 minuten. De sluitingsdatum is maandag 13 mei. Ga naar de vragenlijst
  • Op de website NietsOverOnsZonderOns lees je meer over de activiteiten van de 5 belangenorganisaties