Wat als ik als naaste de zorg niet meer kan geven?

Wat gebeurt er als je niet meer kunt zorgen voor je kind met een beperking? Wie neemt dan de zorg over? Onderzoeksinstituut Nivel gaat in opdracht van het ministerie van VWS materiaal ontwikkelen om ouders, broers en zussen, partners en kinderen hierbij te helpen. En ze willen dit graag met naasten doen. Denk je mee?

Het Nivel is op zoek naar circa 20 naasten. Ze gaan bellen over het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats in juli of augustus. Verder zoeken ze naasten die de eerste versie van de digitale tool na de zomer willen testen. Je kunt je via onderstaande link opgeven.

Informatie en hulp

Ouders, broers, zussen, partners, kinderen hebben veel vragen over hoe het verder moet als zij (een deel van) de zorg en ondersteuning niet meer zelf kunnen geven. Daarom gaat het Nivel een digitale tool maken. De tool geeft informatie, laat ook oplossingen zien en wijst de weg naar organisaties of hulpmiddelen die naasten kunnen helpen met de vragen die zij hebben. Ze willen deze tool goed aan laten sluiten bij de behoeften van naasten. En ze nodigen naasten van mensen met een beperking dus van harte uit mee te denken over de vorm en de inhoud van de digitale tool. Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen, kinderen en partners zijn van harte welkom.

Volwaardig leven

Actiepunt 3 van de pgb agenda van het ministerie van VWS gaat over volwaardig leven en richt zich op naasten van mensen met een beperking. Binnen dit actiepunt zijn er gesprekken geweest met familie. Hier kwam uit dat het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’ erg leeft onder naasten. Een congres hierover op 13 mei 2020 kon helaas niet door gaan. Het was de bedoeling toen in gesprek te gaan met naasten. De telefonische gesprekken gaan dit nu vervangen. Ook wij werken aan dit thema. We bereiden een project voor speciaal voor ouderinitiatieven. We hopen hiermee dit najaar te kunnen starten.