Wanneer kunnen jouw zorgverleners een vaccinatie krijgen?

Jouw zorgverleners kunnen vanaf deze maand een vaccinatie krijgen. De uitnodiging voor vaccinatie, zodat ze een afspraak kunnen maken, krijgen ze van hun werkgever. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer jij als budgethouder bericht krijgt, zodat je jouw zorgverleners de uitnodiging kunt geven.

De volgorde van vaccinatie staat op rijksoverheid.nl. Deze volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins. Het gaat altijd om zorgverleners van 18 jaar en ouder. We leggen de indeling hieronder aan je uit.

Wanneer zijn jouw zorgverleners aan de beurt?

Het ministerie van VWS verwacht dat onderstaande zorgverleners eind maart 2021 hun 1e prik hebben gekregen. Dit kan mogelijk uitlopen naar begin april 2021. De echte datum hangt namelijk af van de levering van de vaccins. De zorgverleners die een uitnodiging krijgen voor een prik met het vaccin AstraZeneca* zijn:
  • pgb-zorgverleners die dezelfde zorg verlenen als zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, de klinische medisch specialistische revalidatie, instellingen voor gehandicaptenzorg, wijkverpleging (zorgmedewerkers die zorg leveren bij mensen thuis (jeugd en volwassenen), verpleging (inclusief de kinderverpleegkundige in de thuissituatie) en verzorging bij en aan mensen thuis) en Wmo-ondersteuning (huishoudelijke hulp, inclusief maaltijdondersteuning);
  • pgb-zorgverleners die via een instelling werken, zij krijgen een uitnodiging van deze instelling op het moment dat de instelling aan de beurt is voor vaccinatie;
  • pgb-zorgverleners die voor een budgethouder werken, zij krijgen een uitnodiging van de budgethouder waarvoor zij werken.
Zorgverleners die betaald worden met een pgb uit de Jeugdwet zijn in beeld, maar vallen nu onder ‘overige zorgverleners’. Ze zijn in de huidige volgorde vanaf mei 2021 aan de beurt. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet onder deze zorgverleners. * Zorgverleners van 65 jaar en ouder krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dit vaccin is meer geschikt voor deze leeftijdsgroep.

Hoe en wanneer kun je jouw zorgverleners uitnodigen?

Heb je een pgb uit de Wlz of Wmo? Dan krijg je deze maand bericht over de uitnodiging voor vaccinatie voor jouw zorgverleners. Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan krijg je bericht van je zorgverzekeraar. Wanneer is nog onduidelijk. Deze informatie is veranderd, zie de update in ons liveblog van 29 maart 2021.

Wat doen we voor jou?

We vinden dat het wel erg lang duurt en houden continu druk op de ketel. We blijven aandringen op duidelijkheid over de uitnodiging voor de zorgverleners betaald uit de Zvw te krijgen. En we proberen zorgverleners uit de Jeugdwet ook eerder aan de beurt te laten komen. Kijk regelmatig in onze liveblog voor het laatste nieuws.