Wanneer krijgen jouw zorgverleners het vaccin?

Op 7 januari 2021 hebben we jullie laten weten dat er snel meer duidelijkheid zou komen over  wanneer jouw zorgverleners aan de beurt zijn voor vaccinatie.

Onze maandenlange inspanning is beloond. Bijna al onze punten zijn opgenomen in het plan voor vaccinatie dat er al was. Zorgmedewerkers die werken vanuit een pgb komen dus gelijk met zorgmedewerkers van zorg in natura instellingen aan de beurt. Dit gebeurt in januari/februari. Wanneer dat precies is, hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins en de gekozen volgorde van vaccineren.

Kleinschalige woonvormen

Zorgmedewerkers van pgb gefinancierde initiatieven kunnen net als die van kleinschalige woonvormen met zorg in natura vanaf nu een vaccin krijgen. Zij vallen onder de groep medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (zie hiervoor ook de link Flowchart Vaccins van de Rijksoverheid onderaan dit bericht). De uitnodigingen voor de vaccinaties lopen via de koepelorganisaties. Omdat je als pgb gefinancierd initiatief hierbij niet bent aangesloten, gebeurt dit niet automatisch. Je moet je voor een uitnodigingspakket melden. De koepelorganisaties kunnen niet aangeven wanneer ze je het pakket kunnen sturen. Dit komt door wijzigingen in de volgorde van vaccineren en een tekort aan vaccins. Lees op hun sites de laatste stand van zaken: Op rijksoverheid.nl vind je meer informatie.

Hoe zit het met de bewoners van je initiatief?

Je bewoners kunnen vanaf februari een vaccin krijgen via de huisarts. Hiervoor is goedkeuring nodig van de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger. De huisarts verstuurt de uitnodiging.

Dagbesteding

Kleinschalige organisaties voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg moeten zich zelf melden bij de VGN via [email protected] of via het aanvraagformulier op hun website. Zij vallen onder de groep medewerkers gehandicaptenzorg (zie hiervoor ook de link Flowchart Vaccins van de Rijksoverheid onderaan dit bericht).

Individuele zorgverleners van budgethouders

Alle individuele zorgverleners met een overeenkomst van 18 jaar en ouder die bij je thuis komen kunnen vanaf februari een vaccin krijgen. Dit geldt voor formele en informele zorgverleners.  Het geldt voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning en individuele begeleiding. Zij vallen onder de groepen medewerkers gehandicaptenzorg en/of wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo (zie hiervoor de Flowchart Vaccins van de Rijksoverheid onderaan dit bericht). Het gaat dus alleen om zorg en ondersteuning uit de Wmo en Wlz. Vanuit de SVB komt een bericht over de uitnodigingen voor je zorgverleners. Wanneer dit zal zijn, is nu nog niet bekend. Voor de zorgverleners met een overeenkomst uit de zorgverzekeringswet is nog niet duidelijk hoe en wanneer zij een prik kunnen krijgen.

Wanneer krijg je als budgethouder het vaccin?

Voor jou als budgethouder geldt het volgende:
 • Kinderen worden nog niet gevaccineerd, omdat nog onvoldoende duidelijk is of het vaccin voor kinderen veilig genoeg is.
 • Ben je tussen de 18 en 60 jaar en heb je een medische indicatie? Dan kun je vanaf februari het vaccin krijgen. De huisarts zal je uitnodigen om de prik te komen halen.
 • Ben je 60 jaar of ouder en woon je thuis? Dan ben je vanaf februari aan de beurt, hoe ouder hoe eerder. De GGD of huisarts zal je een uitnodiging sturen om de prik te komen halen.
 • Ben je 60 jaar of ouder en woon je thuis, maar ben je niet mobiel? Dan ben je vanaf februari aan de beurt, hoe ouder hoe eerder. Je huisarts zal je een uitnodiging sturen om de prik bij je thuis of in de praktijk te geven.
 •                                                                                            

  Wat valt er onder een medische indicatie?

  Hier vallen mensen onder met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, met een chronische stoornis van de hartfunctie, diabetes mellitus, chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatie-patiënten) en patiënten met een afweerstoornis of die behandeld worden met immunosuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties. Belangrijk om te weten is dat je huisarts op basis van jouw persoonlijke medische achtergrond kan afwegen of er sprake is van een medische indicatie voor COVID-19 vaccinatie.

  Wat doen we voor jou?

We stoppen niet met onze inspanningen. We houden in de gaten of alle afspraken in de praktijk goed gaan. En we vinden dat vrijwilligers en mantelzorgers ook voorrang moeten krijgen. Zeker als het gaat om mantelzorgers van kinderen en volwassenen die vanwege hun kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden. Nu is het nog zo dat zij moeten wachten tot ze via de gemaakte indeling aan de beurt zijn.