WAB: wat moet je doen voor 1 februari 2020?

Heb je zorgverleners met een arbeidsovereenkomst, zonder een vast aantal uren, langer dan een jaar in dienst, dan moet je deze week iets regelen. We stellen mogelijke knelpunten al langer aan de orde. Tot nu toe is er geen echte oplossing. Intussen zegt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat je op 1 februari 2020 bepaalde zaken geregeld moet hebben.

Bij de totstandkoming van de WAB is geen rekening gehouden met de gevolgen voor mensen die hun zorg en/of ondersteuning vanuit een pgb organiseren. Het is belachelijk dat een budgethouder niet geleverde zorg zelf, dus uit eigen zak, zou moeten betalen.

Daarom willen wij dat er voor budgethouders andere afspraken worden gemaakt. We doen er alles aan om dit voor elkaar te krijgen.

Wanneer de SVB je inmiddels heeft ingelicht, heb je je maatregelen al kunnen nemen. Voor degenen bij wie dat niet zo is hebben we een dringend advies: lees verder en kijk of je wat moet doen, en zo ja, wat je moet doen.

Stap 1

Kijk na welke zorgovereenkomsten je hebt afgesloten met jouw zorgverleners. Alleen bij een arbeidsovereenkomst heeft de WAB gevolgen. Heb je alleen overeenkomsten met familieleden, met ondernemers/freelancers of met organisaties, dan hoef je niets te doen. Heb je arbeidsovereenkomsten gesloten, lees dan verder.

Stap 2

Heb je alle arbeidsovereenkomsten van zorgverleners die niet meer voor je werken officieel afgesloten? Zo niet, doe dat deze week. Vul het formulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met zorgverlener’ in.

Stap 3

Doe het volgende voor zaterdag 1 februari 2020, anders kan het financiële gevolgen hebben:

  • Zorgverleners die langer dan een jaar voor je werken, moet je een overeenkomst met een vast aantal uren per week of per maand aanbieden. Doe je dat al dan voldoe je aan de wet. Huur je de zorgverlener in op afroep, zonder van tevoren het aantal te werken uren af te spreken? Dan moet je wel wat doen. Anders krijgt je zorgverlener recht op een vast aantal uren, namelijk het gemiddelde van het aantal gewerkte uren van afgelopen jaar.
    Let op: vaste uren aanbieden betekent niet dat je vaste tijden en een vast maandloon moet vastleggen.

Als je zorgverlener dit niet wilt, leg dan vast dat jij en je zorgverlener blijven werken op oproepbasis en geen vaste uren vastleggen.
Als je zorgverlener uren wel wilt vastleggen, doe dat met het wijzigingsformulier van de SVB.

Stap 4

Met de komst van de nieuwe wet moet je afspraken officieel met elkaar vastleggen, op papier, door beiden ondertekend. Vaak zijn het de afspraken die je nu al met elkaar hebt. Om je te helpen kun je deze zin gebruiken:

[naam budgethouder] heeft op [datum] aan [naam zorgverlener] het aanbod gedaan om het gemiddeld aantal uur dat de afgelopen 12 maanden is gewerkt, namelijk [aantal uren invullen] als vaste uren per maand aan te bieden. [naam zorgverlener] heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken en op oproepbasis te blijven werken.

Dit onderteken je beiden voor akkoord, je geeft de zorgverlener een kopie en je voegt het origineel toe aan de arbeidsovereenkomst. Deze afspraak is voor je eigen administratie, je hoeft dit niet naar de SVB te sturen. Maak eventueel een scan voor de digitale versie van dit document.

Let op

  • Je moet je zorgverlener uiterlijk 4 dagen van tevoren laten weten dat een afspraak niet doorgaat. Doe je dat korter dan 4 dagen tevoren dan moet je de zorgverlener toch uitbetalen. Dat mag niet uit het pgb, dat moet je zelf betalen.
  • Als je de zorgverlener korter dan 4 dagen van tevoren oproept, dan kan hij weigeren te komen.
  • Bij elke oproep moet je minimaal 3 uur uitbetalen.

Wat vinden wij?

Wij vinden het onredelijk dat budgethouders uren die volgens de WAB betaald moeten worden, maar niet daadwerkelijk geleverd zijn, uit eigen zak moeten betalen. De wet zorgt ook voor verhogen van de regeldruk. En de kern van het pgb wordt aangetast: de vrijheid om mensen in te huren voor de tijd die jij hen nodig hebt.

Laten we ons gezond verstand gebruiken. Met een paar simpele aanpassingen is de WAB werkbaar voor budgethouders. Inmiddels hebben we Tweede Kamerleden van informatie voorzien en opgeroepen in actie te komen voor een oplossing.

Meer informatie