In de nu voorliggende (tussen)evaluatie van de Jeugdwet komt het woord ‘beperkingen’ nauwelijks voor. De evaluatie gaat vooral over opvoeding, preventie, jeugdreclassering en jeugdbescherming, maar niet of nauwelijks over de zorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking en/of chronische aandoeningen of ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en jongeren die jeugdhulp ontvangen vanuit een pgb zijn niet meegenomen in de evaluatie Jeugdwet.

Position Paper

Ieder(in) en Per Saldo vinden het onaanvaardbaar dat een hele doelgroep is vergeten en heeft daarom een Position Paper geschreven aan de Tweede Kamer ter voorbereiding van de hoorzitting evaluatie Jeugdwet op 23 april 2018 10.00-15.00 uur.

Per Saldo roept ouders en jongeren op om aanwezig te zijn bij deze hoorzitting.