Zorginstituut Nederland verstuurde in mei een brief aan zorgaanbieders van verpleeghuiszorg. Deze had als thema het aanleveren van kwaliteitsgegevens. Het bleek dat ook pgb-zorgaanbieders en wooninitiatieven in de gehandicaptenzorg zijn aangeschreven. En dat de vragen niet voldoende zijn afgestemd op kleinschalige pgb-zorg. Zowel Per Saldo als het Zorginstituut ontvingen vragen van bezorgde aanbieders. U las hierover eerder dit bericht.

Duidelijkheid

Per Saldo heeft hierover contact opgenomen met Zorginstituut Nederland met het volgende resultaat:

  • Zoals nu blijkt behoren pgb-zorgaanbieders en wooninitiatieven in de gehandicaptenzorg niet tot de doelgroep. Zij hebben dus per abuis deze brief ontvangen.
  • Vervolgens hebben wij erop aangedrongen dat pgb-zorgaanbieders en wooninitiatieven de mogelijkheid krijgen om hún invulling en borging van kwaliteit van zorg te kunnen aangeven in de vragenlijst. De vragen zijn immers afgestemd op grote zorginstellingen die zorg in natura leveren. Dat verzoek is gehonoreerd.
  • Bij iedere vraag en zodoende ieder antwoord kunnen pgb-zorgaanbieders en wooninitiatieven verduidelijken hoe bij hen de kwaliteit van zorg is georganiseerd. Over die mogelijkheid is een toelichting opgenomen in de vragenlijst zelf.
  • Bovendien heeft Zorginstituut Nederland op 8 juni een brief verstuurd aan alle zorgaanbieders met de mededeling dat de inzendtermijn van de vragenlijst is verlengd tot en met 30 juli.