Vragenlijst tarieven informele zorg

Er is één informeel tarief (maximaal € 23,00/€20,00 per uur) dat wordt gehanteerd voor zowel begeleiding naar een winkel als voor nachtelijke uren of voor medisch specialistische handelingen, zoals het verzorgen van een wonddrain. Hiervoor moet je speciaal worden opgeleid. Wij vinden dat hiervoor verschillende tarieven binnen de informele zorg moeten komen. We hebben over de mogelijkheid tot verschillen in het informele tarief gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS.

Nu hebben we de vraag gekregen aan te geven waarom verschillen binnen het informeel tarief (een verhoging van het huidige maximale tarief) noodzakelijk zou moeten zijn, in welke situaties en over welke zorg het dan gaat. Het gaat om zorg en ondersteuning geïndiceerd via de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het ministerie willen zij graag inzicht hebben in een mogelijke ophoging van informele tarieven en waarom hulpvragers voor een informele zorgverlener kiezen.

Alleen met jouw hulp mogelijk

We hebben samen met de Belangenvereniging intensieve kindzorg (BVIKZ) een vragenlijst opgesteld om hierop antwoord te krijgen. Zo kunnen we bij de minister aantonen waarom binnen de informele zorg verschillende tarieven noodzakelijk zijn. Het gaat om vragen als:

  • Is medische zorg onderdeel van jouw zorg?
  • Welke medische zorg betreft dit?
  • Ben je opgeleid voor deze medische handeling en zo ja, waar heb je deze opleiding gekregen?
  • Krijg je signalen van zorgverleners dat de afgesproken tarieven niet meer toereikend zijn? (Zo ja: Ben je hierdoor zorgverleners verloren)?
  • Wanneer zijn de tarieven met jouw zorgverleners voor het laatst verhoogd?
  • Hoeveel tijd heb je nodig om een nieuwe zorgverlener te vinden?

Nu hebben wij jouw hulp nodig om deze vragenlijst in te vullen, zodat we de minister ervan kunnen overtuigen dat verschillende tarieven binnen de informele zorg echt nodig zijn.

Termijn van insturen verstreken

Het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen. We hebben in oktober meer dan 300 reacties ontvangen! Hiermee gaan we de komende tijd druk uitoefenen in onze overleggen over de tarieven.