Deze vragenlijsten zijn gericht aan de organisaties, niet aan de bewoners of verwanten van ouder- en wooninitiatieven. Tussen 10 juli en 13 augustus 2020 kregen we hierop 119 reacties, 80 van ouderinitiatieven en 39 van wooninitiatieven. Zij geven aan nu goed ingesteld te zijn op het voorkomen van besmetting. En op maatregelen wanneer er sprake is van besmetting van bewoners of personeel. Waardoor een totale lockdown, met afzondering van bewoners, geen optie meer is. Het in stand houden van dagstructuur en voldoende activiteiten – dagbesteding – zien de organisaties als erg belangrijk.

Meer leer- en attentiepunten

Het belang van goede communicatie noemen veel initiatieven als belangrijk onderwerp. Dat er niet zomaar besluiten worden doorgevoerd, maar er afstemming is met alle partijen, ook met verwanten en zorgprofessionals.
Verder is aandacht voor het beschikbaar blijven van financiële middelen en beschermende materialen een belangrijk onderwerp. Als er geen financiële ondersteuning komt, dreigt sluiting voor  sommige initiatieven. Beschermende materialen moeten beschikbaar zijn, ook bij schaarste. Pgb-woonvormen moeten meegenomen worden in de algemene maatregelen die voor zorgorganisaties worden getroffen. In onze lobby leggen we op beide punten al steevast de nadruk en dat zullen we blijven doen.

Cover van de uitkomsten enquête wonen

Inspiratiedocument

Deze vragenlijst levert uiteindelijk uitkomsten op waaruit niet gemakkelijk conclusies zijn te trekken. Een samenvatting is er dan ook niet. We hebben de meeste reacties weergeven in een verslag. Omdat sommige antwoorden incidenteel of eenmalig voorkwamen, zijn deze niet vermeld, maar nemen we deze wel in onze lobby mee.

Wij denken dat we met dit document ouder- en wooninitiatieven vooral informeren over elkaars reilen en zeilen tijdens corona. Dat het meer een inspiratiedocument is geworden, dan een uitslag van een onderzoek. We hopen hiermee ook tegemoet te komen aan de wens, kenbaar gemaakt op de landelijke dag wonen in 2019. De ouder- en wooninitiatieven gaven toen aan dat zij meer op de hoogte willen zijn van elkaar, om zo iets van elkaar op te kunnen steken.

Blijf melden

Je kunt het verslag hieronder downloaden. We hopen dat het inspireert en steunt, ook in deze tijd waarin de besmettingen weer toenemen. Wij blijven in onze lobby opkomen voor ouder- en wooninitiatieven. Blijf ons daarom je problemen en andere belangrijke zaken melden. Ons coronateam blijft actief en kan ook jouw punten, met jouw toestemming, direct voorleggen aan overheid of verstrekkers.

Uitkomsten vragenlijsten Ouder- en wooninitiatieven in de coronacrisis