Voortgang PGB-portaal

Samen met DSW Zorgkantoor hebben wij enkele jaren geleden een digitaal budgethoudersportaal ontwikkeld. Begin 2019 is het portaal door DSW Zorgkantoor overgedragen aan het ministerie van VWS, zodat het landelijk ingevoerd kan gaan worden.  Het door ons opgestelde programma van eisen is door alle ketenpartijen, ministerie van VWS, gemeenten, zorgkantoren en SVB, geaccepteerd.

Het portaal, dat inmiddels PGB-portaal heet, voorziet in oplossingen voor een aantal knelpunten. Het voornaamste is dat het portaal voor budgethouders veilig is, de administratieve lasten verlicht en het eenvoudiger maakt om je administratie te doen.

Voordelen zijn onder meer: je houdt overzicht over je budget, zorgovereenkomsten worden digitaal met alle betrokkenen geregeld, je weet zeker dat je voldoet aan de wet- en regelgeving, het voorkomt fouten, er wordt direct gecontroleerd of een declaratie klopt en je hoeft niet elke keer opnieuw je gegevens aan te leveren.

De eerste groep budgethouders die via DSW Zorgkantoor en de gemeente Westland al werken met het portaal zijn er zeer tevreden over. En 80% van de declaraties gaat inmiddels digitaal. Ter vergelijking, bij de SVB is dat op dit moment maar 40%

Voorlopers

Volgende maand sluit ook Zilveren Kruis Flevoland aan bij het portaal. Het gaat hierbij om ongeveer 600 budgethouders. In september 2019 sluiten de budgethouders van CZ Zorgkantoor en de gemeente Smallingerland aan. De ervaringen en wensen van deze budgethouders, voorlopers genaamd, leveren belangrijke input op voor de verdere ontwikkeling van het portaal.

Doorontwikkeling

Het ministerie draagt zorg voor de verdere ontwikkeling. In allerlei sessies diepen alle ketenpartijen onderwerpen uit, die vervolgens worden verbeterd of gebouwd. Over deze onderwerpen bestaat al overeenstemming, maar moet nog worden uitgedacht hoe het in het portaal moet komen. Een voorbeeld van een ontwikkeling die nog gedaan moet worden is het declareren van reiskosten boven € 0,19 per kilometer of een declaratie met terugwerkende kracht invoeren.

Per Saldo, als een van de ketenpartijen, is en blijft betrokken bij allerlei vormen van overleg rond het PGB-portaal. Wij blijven benadrukken voor wie het portaal is bedoeld, namelijk voor jou, de budgethouder. Het uitgangspunt blijft het verlichten van de administratieve druk, vergemakkelijken van uw administratie en veilig je persoonsgebonden budget beheren. Onze positief kritische blik blijft bij de verdere ontwikkeling hierop gericht.

Landelijke invoering

De komende maanden zijn techneuten bezig het systeem zo goed mogelijk in te richten en verbeteringen voortkomend uit de praktijk en diverse sessies in te bouwen. Vanaf januari 2020 gaan in fasen alle budgethouders over op het portaal. Je krijgt hierover uiteraard vooraf bericht van je zorgkantoor of gemeente.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig en wil je een algemeen idee krijgen van het portaal? Kijk dan dit filmpje dat is gemaakt voor de budgethouders aangesloten via DSW Zorgverzekeraar. Heb je andere vragen bel ons dan gerust.