Wat Per Saldo betreft hoort maatwerk altijd uitgangspunt te zijn bij mensen met een zorgvraag. Juist mensen met een zorgvraag die niet past in de gebruikelijke zorgprofielen worden hiermee geholpen. Ze zijn dan onder andere verlost van het aanvragen van meerzorg bij het zorgkantoor.

Aandachtspunten voor maatwerkindicatie

Per Saldo is blij dat het traject voor maatwerkindicatie nu in gang is gezet. We pleiten al een aantal jaren voor deze manier van indiceren. Om maatwerk gedegen en voortvarend in te voeren voor alle mensen die Wlz-zorg thuis willen ontvangen geven wij de Kamerleden de volgende punten mee:

  • Zorgvuldige invoering van de maatwerkindicatie.
    Bij keuzes die gemaakt worden zal het belang van de budgethouder altijd centraal horen te staan. Dat betekent een deskundige, onafhankelijke en integrale maatwerkindicatie waarbij invoering voortvarend maar niet overhaast wordt opgepakt.
  • Indicatiestellers goed voorbereiden op deze manier van indiceren: het indiceren van daadwerkelijke benodigde uren zorg in plaats van een meest passend  zorgprofiel.
  • Indicatiestelling moet goed aangeven welke ontwikkelmogelijkheden er zijn – hoe klein dan ook – en welke in te zetten zorg wel of geen behandeling is. Budgethouders moeten hierover niet in discussie hoeven gaan met het zorgkantoor en mogen niet het risico lopen dat begeleiding wordt aangeduid als behandeling, zijnde zorg die niet uit het pgb mag worden betaald.

Het debat is verplaatst naar 31 mei 2017.

VWS AO Gehandicaptenbeleid maatwerk