Dagbesteding die nog steeds niet volledig open is, lege plekken in ouder- en wooninitiatieven en gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen zijn problemen die jij ons meldt. Hiervoor moeten nu oplossingen komen.

Deel van de budgethouders zit nog steeds binnen

De uitkomsten van onze vragenlijst van juni 2020 laten zien dat meer dan de helft nog binnen zit. Vanwege hun kwetsbare gezondheid zijn budgethouders bang voor besmetting met corona. Of ze kunnen zich niet aan de regels van de anderhalve meter samenleving te houden. Bijvoorbeeld omdat ze blind, slechtziend of verstandelijk beperkt zijn. In verpleeghuizen willen ze chirurgische mondmaskers om bewoners te kunnen beschermen. Ook voor zorgverleners van kwetsbare budgethouders moet dat mogelijk zijn. Dat maakt het voor velen wel mogelijk om naar buiten te gaan of weer zorgverleners thuis te laten komen. We vragen in dit debat via de Kamerleden om te zorgen dat budgethouders ook beschermingsmiddelen kunnen krijgen voor hun zorgverleners of voor zichzelf. We blijven erop aandringen.

Zorg en ondersteuning moet doorgaan

Uit de praktijk

Voor de coronacrisis ging Arjan (21 jaar) 4 dagen per week naar de dagbesteding. Zijn groep bestond uit 18 personen. Door de coronamaatregelen kan Arjan nog maar 2 dagen per week naar de dagbesteding en bestaat de groep nog maar uit 6 personen. Helaas is uitbreiding naar 4 dagen per week voor Arjan momenteel nog steeds niet mogelijk. Dit doordat de ruimte te klein is en de dagbesteding anders niet aan de anderhalve meter samenleving kan voldoen. De ouders van Arjan nemen deze zorg nu over.

We horen vaak dat veel dagbestedingen en logeeropvang nog niet volledig open zijn. Je mag deze niet-geleverde zorg niet meer uit je pgb betalen. Dit zorgt voor problemen. We vinden dat je niet-geleverde zorg nog steeds moet kunnen doorbetalen. En je voor de extra zorg extra budget krijgt om dit te kunnen regelen. Zeker nu op bepaalde plekken in Nederland het aantal besmettingen weer toeneemt. We vinden het belangrijk dat zorg en ondersteuning zo veel mogelijk door kan gaan.

Problemen in ouder-en wooninitiatieven

Als je ouder- of wooninitiatief is getroffen door het coronavirus heb je te maken met:
• Bewoners die overlijden en een lege plek achterlaten
• Bewoners die tijdelijk bij familie wonen
Dit heeft grote financiële gevolgen. Heb je bewoners met een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan is er een regeling. Deze regeling is wel ingewikkeld. Bovendien duurt het lang voor er duidelijkheid komt. Heb je bewoners met een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan is er nog niets geregeld. Ook voor deze initiatieven moet er een oplossing komen. Bovendien moeten de regels makkelijker zijn. En als bewoners tijdelijk ergens anders gaan wonen, moet er geld beschikbaar komen om je ouder- of wooninitiatief open te kunnen houden.

Wat doen we voor jou?

Op alle manieren werken we aan oplossingen voor problemen die er nog steeds zijn. Nu via het debat, maar we brengen het steeds onder de aandacht van beleidsmakers in allerlei overleggen. We doen alles om jouw stem te laten horen. Heb je zelf vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.

Wil je het debat volgen? Het debat begint om 13.00 uur en wordt uitgezonden op NPO1. Hieronder vind je de agenda.

Agenda debat Ontwikkelingen rondom het coronavirus